Police Station Incharge


नूतन पवार

नूतन पवार

व. पो. नि. ( आरे )


सावळाराम आगवणे

सावळाराम आगवणे

व. पो. नि. ( आग्रीपाडा )


रिक्त

रिक्त

व. पो. नि. ( विमानतळ )


सोमेश्वर बाजीराव कामठे

सोमेश्वर बाजीराव कामठे

व. पो. नि. ( अंबोली )


विजय भीमराव बेळगे

विजय भीमराव बेळगे

व. पो. नि. ( अंधेरी )


प्रशांत राजे

प्रशांत राजे

व. पो. नि. ( अँटॉप हिल )


विदयासागर विठ्ठल कालकुंद्रे

विदयासागर विठ्ठल कालकुंद्रे

व. पो. नि. ( आझाद मैदान )


आनंद डी मुळे

आनंद डी मुळे

व. पो. नि. ( बी.के.सी. )


निखिल कृष्णराव कापसे

निखिल कृष्णराव कापसे

व. पो. नि. ( वांद्रे )


शोभा पिसे

शोभा पिसे

व. पो. नि. ( बांगुर नगर )


शाम शिंदे

शाम शिंदे

व. पो. नि. ( भांडुप )


विनोद कांबळे

विनोद कांबळे

व. पो. नि. ( भोईवाडा )


लक्ष्मण डुंबरे

लक्ष्मण डुंबरे

व. पो. नि. ( बोरीवली )


दिनेश कदम

दिनेश कदम

व. पो. नि. ( भायखळा )


विठ्ठल शिंदे

विठ्ठल शिंदे

व. पो. नि. ( चारकोप )


शालिनी शर्मा

शालिनी शर्मा

व. पो. नि. ( चेंबूर )


दिपक जनार्धन पगारे

दिपक जनार्धन पगारे

व. पो. नि. ( चुनाभट्टी )


शिवाजी फडतरे

शिवाजी फडतरे

व. पो. नि. ( कुलाबा )


राजकुमार डोंगरे

राजकुमार डोंगरे

व. पो. नि. ( कफ परेड )


श्रीमती एस. एस. सहस्रबुद्धे

श्रीमती एस. एस. सहस्रबुद्धे

व. पो. नि. ( सायबर )


सूर्यकांत गणपत बांगर

सूर्यकांत गणपत बांगर

व. पो. नि. ( डॉ. डी. बी. मार्ग )