Police Station Incharge


श्रीराम हनुमंतराव कोरेगावकर

श्रीराम हनुमंतराव कोरेगावकर

व. पो. नि. ( आग्रीपाडा )


भागवत रामा गरंडे

भागवत रामा गरंडे

व. पो. नि. ( विमानतळ )


अशोक श्रीधर उगले

अशोक श्रीधर उगले

व. पो. नि. ( दक्षिण प्रादेशिक विभाग सायबर )


सोमेश्वर बाजीराव कामठे

सोमेश्वर बाजीराव कामठे

व. पो. नि. ( अंबोली )


संजय यशवंत गोविलकर

संजय यशवंत गोविलकर

व. पो. नि. ( मध्य प्रादेशिक विभाग सायबर )


विजय भीमराव बेळगे

विजय भीमराव बेळगे

व. पो. नि. ( अंधेरी )


राजेश शिवाजीराव नागवडे

राजेश शिवाजीराव नागवडे

व. पो. नि. ( पुर्व प्रादेशिक विभाग सायबर )


अतिरिक्त कार्यभार सविता कन्हैयालाल शिंदे

अतिरिक्त कार्यभार सविता कन्हैयालाल शिंदे

व. पो. नि. ( पश्चिम प्रादेशिक विभाग सायबर )


भुषण महादेव बेळणेकर.

भुषण महादेव बेळणेकर.

व. पो. नि. ( आझाद मैदान )


सरला वसावे

सरला वसावे

व. पो. नि. ( उत्तर प्रादेशिक विभाग सायबर )


निखिल कृष्णराव कापसे

निखिल कृष्णराव कापसे

व. पो. नि. ( वांद्रे )


शोभा पिसे

शोभा पिसे

व. पो. नि. ( बांगुर नगर )


विनोद कांबळे

विनोद कांबळे

व. पो. नि. ( भोईवाडा )


सुधीर भागवत कालेकर

सुधीर भागवत कालेकर

व. पो. नि. ( बोरीवली )


मनोहर शिंदे

मनोहर शिंदे

व. पो. नि. ( चारकोप )