Press Release


Date Title Dept./Unit Press Note
११ - जुलै - २०२० सकाळ वार्तापत्र दि. ११-०७-२०२० मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०७ - जुलै - २०२० आग्रीपाडा पोलीस स्टेशनची प्रेस नोट मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०४ - जुलै - २०२० गुन्हे प्रकटीकरण शाखा ,गुन्हे अन्वेषण विभाग ,कक्ष -१० मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०४ - जुलै - २०२० गुन्हे प्रकटीकरण शाखा ,गुन्हे अन्वेषण विभाग ,कक्ष -७ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०२ - जुलै - २०२० गुन्हे प्रकटीकरण शाखा ,गुन्हे अन्वेषण विभाग ,कक्ष -४ गुन्हे अन्वेषण विभाग ,कक्ष -४ PDF view
०१ - जुलै - २०२० पोलीस उप आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे आदेश. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२५ - जून - २०२० पोलीस आयुक्त यांची प्रेस नोट मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२४ - जून - २०२० पोलीस उप आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे आदेश. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२३ - जून - २०२० कासा पोलीस स्टेशन ,पालघर शहर ची प्रेस नोट मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२३ - जून - २०२० आझाद मैदान पोलीस स्टेशनची प्रेस नोट मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२२ - जून - २०२० पोलीस उप आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे आदेश. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२२ - जून - २०२० पोलीस उप आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे आदेश. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२० - जून - २०२० मा.सह पोलीस आयुक्त गुन्हे यांची प्रेस नोट मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१५ - जून - २०२० पोलीस उप आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे आदेश. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०६ - जून - २०२० विनापरवाना बनावट सॅनिटायझर्स आणि निर्जंतुकीकरण द्रव्य बाजारात जास्त भावात विकण्याबाबत वार्तापत्र गुन्हे शाखा PDF view
०३ - जून - २०२० पंतनगर पोलीस ठाणे प्रेस नोट मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०३ - जून - २०२० मा.सह पोलीस आयुक्त गुन्हे यांची प्रेस नोट मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०२ - जून - २०२० पोलीस उप आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे आदेश. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०१ - मे - २०२० पोलीस उप आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे आदेश. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०१ - मे - २०२० पोलीस उप आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे आदेश. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०१ - मे - २०२० पोलीस उप आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे आदेश. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२९ - मे - २०२० मुंबईतील ऑनलाईन मद्य विक्रीसंदर्भात फसवणूकीसाठी वापरल्या गेलेल्या मोबाइल नंबरची सल्लागार व यादी पोलीस उप आयुक्त सायबर कार्यालय PDF view
१५ - एप्रिल - २०२० गुन्हे शाखा युनिट ४ यांचे वार्तापत्र दिनांक १५-०४-२०२० गुन्हे शाखा, मुंबई PDF view
११ - एप्रिल - २०२० पोलीस उप आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे आदेश. कक्ष-११ PDF view
१० - एप्रिल - २०२० पोलीस उप आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे आदेश दि.१०-०४-२०२० ते दि.२४-०४-२०२० मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०६ - मार्च - २०२० गुन्हे शाखा युनिट - ११ वार्तापत्र गुन्हे शाखा, मुंबई PDF view
०६ - एप्रिल - २०२० मुंबई पोलिस नागरिकांना आवाहन करीत आहेत की सायबर गुन्हेगार इंटरनेटच्या माध्यमातून डिजिटल बँकिंग सुविधांचा गैरवापर करीत आहेत. सायबर पोलिस स्टेशन, गुन्हे शाखा, मुंबई PDF view
०२ - एप्रिल - २०२० धारावी पोलीस स्टेशनची प्रेस नोट मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०२ - मार्च - २०२० मा.सह पोलीस आयुक्त गुन्हे यांची प्रेस नोट मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०१ - एप्रिल - २०२० पोलीस उप आयुक्त,(प्रकटीकरण-१),युनिट-१, गुन्हे शाखा, मुंबई. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
३१ - मार्च - २०२० मुंबई गुन्हे शाखा युनिट - ०३ सर्जिकल मास्क साठा जप्त मुंबई गुन्हे शाखा PDF view
३१ - मार्च - २०२० गुन्हे शाखा - हॅन्ड सॅनिटायझर युनिट - ०७ गुन्हे शाखा PDF view
२८ - मार्च - २०२० गुन्हे शाखा युनिट - ०६ वार्तापत्र गुन्हे शाखा, मुंबई PDF view
२३ - मार्च - २०२० कोविड-१९ साथीचे रोग कायदा, १९८७ लॉकडाउन ऑर्डर मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२२ - मार्च - २०१९ प्रतिबंधक आदेश दि. २२-०३-२०२० मुंबई पोलीस वार्ता कक्ष PDF view
२२ - मार्च - २०२० पोलीस उप आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे आदेश. दि.२२/०३/२०२० ते दि.२३/०३/२०२० मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२१ - मार्च - २०२० गुन्हे शाखा युनिट- ११ वार्तापत्र दि. २१ -०३-२०२० 19/5000 गुन्हे शाखा, मुंबई PDF view
२१ - मार्च - २०२० गुन्हे शाखा युनिट- १० वार्तापत्र दि. २१ -०३-२०२० गुन्हे शाखा, मुंबई PDF view
२० - मार्च - २०२० पोलीस उप आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे आदेश. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२० - मार्च - २०२० पोलीस उप आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे आदेश. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२० - मार्च - २०२० पोलीस उप आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे आदेश. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२० - मार्च - २०२० गुन्हे शाखा मालमत्ता कक्ष वार्तापत्र दि. २०-०३-२०२० गुन्हे शाखा PDF view
२० - मार्च - २०२० गुन्हे शाखा युनिट-०८ वार्तापत्र दि. २०-०३-२०२० गुन्हे शाखा PDF view
१९ - मार्च - २०२० सर्व व्हिसा अर्जदार यांच्यासाठी प्रेस नोट मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१३ - मार्च - २०२० मा.सह पोलीस आयुक्त गुन्हे यांची प्रेस नोट मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१७ - मार्च - २०२० पोलीस उप आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे वार्तापत्र मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१७ - मार्च - २०२० वीलेपार्ले पोलीस ठाणे यांचे वार्तापत्रक ( दिनांक : १७-०३- २०२० ) मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१७ - मार्च - २०२० पोलीस उप आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे बंदी आदेश दिनांक १७-०३- २०२०. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१५ - मार्च - २०२० कोरोना व्हायरसची प्रेस नोट मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१५ - मार्च - २०२० प्रेस नोट वडाळा टी.टी. पोलिस स्टेशनची मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view