Press Release


Date Title Dept./Unit Press Note
२० - ऑक्टोबर - २०२१ दैनिक महाराष्ट्र टाईम्स वर्तमानपत्रामधील बातमीबाबत खुलासा. (दिनांक १९-१०-२०२१) मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२० - ऑक्टोबर - २०२१ अंमली पदार्थ विरोधी कक्ष, दि. २०/१०/२०२१ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२० - ऑक्टोबर - २०२१ प्रतिबंधित आदेश दि. २०-१०-२०२१ वार्ताहर कक्ष PDF view
१८ - ऑक्टोबर - २०२१ पोलीस उप-आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे बंदी आदेश. दि.१८-१०-२०२१ ते दि.२०-१०-२०२१. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१८ - ऑक्टोबर - २०२१ मलबार हिल पोलीस ठाणे यांचे वार्तापत्र दि.१८/१०/२०२१ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१९ - ऑक्टोबर - २०२१ सकाळ वार्तापत्र, दि. १९/१०/२०२१ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१६ - ऑक्टोबर - २०२१ सायंकाळ वार्तापत्र दि. १६-१०-२०२१ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१६ - ऑक्टोबर - २०२१ सायन फ्लाय ओव्हर ब्रीज दुरुस्ती बाबत वार्तापत्र दि. १६-१०-२०२१ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१५ - ऑक्टोबर - २०२१ कक्ष-१०, गुन्हे प्रकटीकरण शाखा, मुंबई यांचे वार्तापत्र दि. १५-१०-२०२१. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१४ - ऑक्टोबर - २०२१ दसरा मिळावा निमित्त पोलीस उप-आयुक्त वाहतूक मुख्यालय आणि मध्य विभाग यांची वाहतूक नियमावली दि. १४-१०-२०२१ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१४ - ऑक्टोबर - २०२१ पोलीस उप-आयुक्त वाहतूक मुख्यालय आणि मध्य विभाग यांची वाहतूक नियमावली दि. १४-१०-२०२१ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१४ - ऑक्टोबर - २०२१ बृहन्मुंबई शहरात ऑल आऊट ऑपेरेशन राबिवल्याबाबतचे वार्तापत्र. दि-१४-१०-२०२१ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१४ - ऑक्टोबर - २०२१ पोलीस उप-आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे बंदी आदेश. दि.१६-१०-२०२१ ते दि.३१-१०-२०२१. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१२ - ऑक्टोबर - २०२१ पोलीस उप आयुक्त, (मुख्यालय मध्य विभाग )वाहतुक, मुंबई यांचे वार्तापत्र दिनांक १५-१०-२०२१. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१० - ऑक्टोबर - २०२१ मालवणी पोलीस ठाणे यांचे वार्तापत्र दि.१०/१०/२०२१ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१० - ऑक्टोबर - २०२१ कक्ष-०४, गुन्हे प्रकटीकरण शाखा, मुंबई यांचे वार्तापत्र दि. १०-१०-२०२१. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१० - ऑक्टोबर - २०२१ लो. टि. मार्ग पोलीस ठाणे यांचे वार्तापत्र दि.०९/१०/२०२१. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१० - ऑक्टोबर - २०२१ मलबार हिल पोलीस ठाणे यांचे वार्तापत्र दि.१०/१०/२०२१. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१० - ऑक्टोबर - २०२१ कक्ष-१०, गुन्हे प्रकटीकरण शाखा, मुंबई यांचे वार्तापत्र दि. १०-१०-२०२१. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१२ - ऑक्टोबर - २०२१ सकाळ वार्तापत्र दि. १२/१०/२०२१ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०९ - ऑक्टोबर - २०२१ पोलीस उप-आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे बंदी आदेश. दि.१५-१०-२०२१ ते दि.१७-१०-२०२१. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०९ - ऑक्टोबर - २०२१ सकाळ वार्तापत्र दि. ०९-१०-२०२१ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०८ - ऑक्टोबर - २०२१ पोलीस उप आयुक्त, (मुख्यालय मध्य विभाग )वाहतुक, मुंबई यांचे वार्तापत्र दिनांक ०८-१०-२०२१. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०६ - ऑक्टोबर - २०२१ अंमली पदार्थ विरोधी कक्ष, दि. ०६/१०/२०२१ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०७ - ऑक्टोबर - २०२१ सकाळ वार्तापत्र दि. ०७-१०-२०२१ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०६ - ऑक्टोबर - २०२१ उत्तर प्रादेशिक विभाग यांचे वार्तापत्र दि. ०६/१०/२०२१ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०६ - ऑक्टोबर - २०२१ एल.टी. मार्ग पोलीस ठाणे यांचे वार्तापत्र, दिनांक ०६/१०/२०२१ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०५ - ऑक्टोबर - २०२१ एल.टी. मार्ग पोलीस ठाणे यांचे वार्तापत्र दिनांक ०५-१०-२०२१. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०४ - ऑक्टोबर - २०२१ मुंबई पोलीस शिपाई (चालक) भरती २०१९ लेखी परीक्षाबाबतचे वार्तापत्र मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०४ - ऑक्टोबर - २०२१ सकाळ वार्तापत्र दि. ०४-१०-२०२१ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०३ - ऑक्टोबर - २०२१ सकाळ वार्तापत्र दि. ०३-१०-२०२१ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०२ - ऑक्टोबर - २०२१ सायबर पोलीस ठाणे यांचे वार्तापत्र दि. ०२ -१०-२०२१ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०२ - ऑक्टोबर - २०२१ सकाळ वार्तापत्र दि. ०२/१०/२०२१ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०१ - ऑक्टोबर - २०२१ आर्थिक गुन्हे शाखा, कक्ष - १३ , मुंबई. दिनांक :- ०१-१०-२०२१. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०१ - ऑक्टोबर - २०२१ उत्तर विभाग सायबर पोलीस ठाणे , मुंबई यांचे वार्तापत्र दिनांक ०१-१०-२०२१. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०१ - ऑक्टोबर - २०२१ पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ ६, चेंबूर, मुंबई यांचे वार्तापत्र दिनांक ०१-१०-२०२१. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०१ - ऑक्टोबर - २०२१ वडाळा ट्रक टर्मिनल पोलीस ठाणे यांचे वार्तापत्र दिनांक ०१-१०-२०२१. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०१ - ऑक्टोबर - २०२१ पोलीस उप-आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे बंदी आदेश.दि ०१/१०/२०२१ ते १५/१०/२०२१ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
३० - सप्टेंबर - २०२१ आर्थिक गुन्हे शाखा, कक्ष - ०८, मुंबई. यांचे शिवानंद फायनान्स प्रा. लि. या मध्ये गुंतवणूक केलेल्या गुंतवणूकदारांना जाहीर आवाहना बाबत प्रेस नोट दिनांक ३०-०९-२०२१ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२९ - सप्टेंबर - २०२१ पोलीस उप आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे आदेश ०६ -१० -२०२१ ते ०४ -११ -२०२१ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२९ - सप्टेंबर - २०२१ मॉर्निंग प्रेस नोट दि:- २९/०९/२०२१ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२८ - सप्टेंबर - २०२१ पोलीस उप-आयुक्त यांचे वार्तापत्र दि:-२८/०९/२०२१ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२६ - सप्टेंबर - २०२१ २६-०९-२०२१ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२५ - सप्टेंबर - २०२१ पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ ६, चेंबूर यांचे प्रेस नोट दि: २५.०९.२०२१ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२४ - सप्टेंबर - २०२१ पोक्सो कायद्यातील अपराधी दोषशाबित केल्याबद्दल दि. २४/०९/२०२१. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२३ - सप्टेंबर - २०२१ पोलीस उप-आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे बंदी आदेश.दि २७/०९/२०२१ ते २५/११/२०२१ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२३ - सप्टेंबर - २०२१ सायबर पोलीस ठाणे यांचे वार्तापत्र दि. २३-०९-२०२१ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२३ - सप्टेंबर - २०२१ पोलीस उप-आयुक्त (अभियान), मुंबई यांचे बंदी आदेश.दि २६/०९/२०२१ ते २५/१०/२०२१ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२२ - सप्टेंबर - २०२१ मध्य विभाग सायबर पोलीस ठाणे यांचे वार्तापत्र, दि.२२/०९/२०२१ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२० - सप्टेंबर - २०२१ सकाळ वार्तापत्र दि. २१-०९-२०२१ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view