Press Release


Date Title Dept./Unit Press Note
२० - मे - २०२२ गुन्हे शाखा (युनिट ११) यांचे प्रेस नोट दिनांक :- २०-०५-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२० - मे - २०२२ संडेस्ट्रीट प्रेस नोट दि. २०-०५-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
१८ - मे - २०२२ सकाळ वार्तापत्र दि.१८.०५.२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
१४ - मे - २०२२ संडेस्ट्रीट प्रेस नोट दि. १४-०५-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
१४ - मे - २०२२ अंमली पदार्थ विरोधी कक्ष, गुन्हे शाखा, मुंबई यांचे वार्तापत्र दि. १४-०५-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
१३ - मे - २०२२ पोलिस उप आयुक्त (मुख्यालय व मध्य विभाग ) वाहतूक, मुंबई याचे वार्तापत्र दि. १३/०५/२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१३ - मे - २०२२ सकाळ वार्तापत्र दि.१३-०५-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०९ - मे - २०२२ गावदेवी पोलीस ठाणेचे अधिकारी आणि अंमलदार यांची उत्कृष्ट कामगिरी दि : ०९-०५-२०२२. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०७ - मे - २०२२ पोलिस उप आयुक्त (मुख्यालय व मध्य विभाग ) वाहतूक, मुंबई याचे वार्तापत्र दि. ०७-०५-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०७ - मे - २०२२ संडेस्ट्रीट प्रेस नोट दि. ०७-०५-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
१० - मे - २०२२ सकाळ वार्तापत्र दि.१०-०५-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०४ - मे - २०२२ सकाळ वार्तापत्र दि.०४.०५.२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०३ - मे - २०२२ सकाळ वार्तापत्र दि.०३.०५.२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०२ - मे - २०२२ ताडदेव पोलीस ठाणे यांचे वार्तापत्र, दि. ०२/०५/२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
३० - एप्रिल - २०२२ वार्तापत्र मुंबईकरांशी संवाद दि. ३०.०४.२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
३० - एप्रिल - २०२२ सकाळ वार्तापत्र दि.३०.०४.२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२८ - एप्रिल - २०२२ सकाळ वार्तापत्र दि.२८.०४.२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२७ - एप्रिल - २०२२ पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय - १), मुंबई यांचे पेन्शन अदालत आयोजित केल्याबाबतचे वार्तापत्र दि. २२/०४/२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२६ - एप्रिल - २०२२ सकाळ वार्तापत्र दि.२६.०४.२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२५ - एप्रिल - २०२२ सकाळ वार्तापत्र दि.२५.०४.२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२४ - एप्रिल - २०२२ सकाळ वार्तापत्र दि.२४.०४.२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२३ - एप्रिल - २०२२ संडेस्ट्रीट प्रेस नोट दि. २३-०४-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
२३ - एप्रिल - २०२२ पोउआ वाहतूक मुख्यालय आणि मध्य विभाग यांचे वार्तापत्र दि.२३/०४/२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२२ - एप्रिल - २०२२ सकाळ वार्तापत्र दि.२२.०४.२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
२० - एप्रिल - २०२२ पोलीस उप आयुक्त ( मुख्यालय - १ ), मुंबई यांचे पेन्शन अदालत आयोजित केल्याबाबतचे वार्तापत्र दि . २०/०४/२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
१८ - एप्रिल - २०२२ सकाळ वार्तापत्र दि.१८.०४.२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१७ - एप्रिल - २०२२ पोउआ वाहतूक मुख्यालय आणि मध्य विभाग यांचे वार्तापत्र दि. १७-०४-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१५ - एप्रिल - २०२२ गहाळ / चोरी झालेले मोबाईल शोधणे बाबत आयोजित विशेष मोहीम.दि १५/०४/२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१५ - एप्रिल - २०२२ संडेस्ट्रीट वार्तापत्र दि.१५/०४/२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१५ - एप्रिल - २०२२ पोलीस उप आयुक्त, वाहतूक (मुख्यालय व मध्य विभाग) यांचे #संडेस्ट्रीट कार्यक्रमात ०१ नवीन रस्त्याचा समावेश करण्यात आलेबाबतचे वार्तापत्र दि. १५-०४-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
१३ - एप्रिल - २०२२ पारपत्र पडताळणीकरिता कागदपत्रांची आवश्यकता (गुन्हेगारी अभिलेखा व्यतिरिक्त), दि.०५/०४/२०२२ मा. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचे कार्यालय PDF view
१२ - एप्रिल - २०२२ पोलीस उप-आयुक्त वाहतूक (मुख्यालय आणि मध्य) यांची वाहतूक बदलाबाबत वार्तापत्र दि.१३-०४-२०२२ ते दि.१४-०४-२०२२. मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
१३ - एप्रिल - २०२२ सकाळ वार्तापत्र दि. १३-०४-२०२२. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
११ - एप्रिल - २०२२ सकाळ वार्तापत्र दि. ११-०४-२०२२. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
१० - एप्रिल - २०२२ सकाळ वार्तापत्र दि. १०-०४-२०२२. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०९ - एप्रिल - २०२२ नशेच्‍या पदार्थांविरोधी जनजागृतीचा कार्यक्रमाबाबतचे वार्तापत्र दि. ०९-०४-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०८ - एप्रिल - २०२२ पोलीस उपायुक्त वाहतूक (मुख्यालय व मध्य) मुंबई यांचे वार्तापत्र दि. ०८-०४-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०८ - एप्रिल - २०२२ अंमली पदार्थ विरोधी कक्ष, गुन्हे शाखा, कक्ष-०३, यांचे वार्तापत्र दि. ०८/०४/२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०८ - एप्रिल - २०२२ संडेस्ट्रीट वार्तापत्र दि.०८/०४/२०२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०७ - एप्रिल - २०२२ अंमली पदार्थ विरोधी कक्ष, गुन्हे शाखा, मुंबई यांचे वार्तापत्र दि.०७-०४-२०२२. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०७ - एप्रिल - २०२२ ट्रॉम्बे पोलीस ठाणे यांचे वार्तापत्र मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०७ - एप्रिल - २०२२ सकाळ वार्तापत्र दि. ०७-०४-२०२२. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०५ - एप्रिल - २०२२ पोलीस उप आयुक्त, वाहतूक (मुख्यालय व मध्य विभाग) यांचे सम / विषम पार्किंग बाबतचे वार्तापत्र दि. ०५-०४-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०५ - एप्रिल - २०२२ पोलीस उप आयुक्त, वाहतूक (मुख्यालय व मध्य विभाग) यांचे नो पार्किंग जोन बाबतचे वार्तापत्र दि. ०५-०४-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०५ - एप्रिल - २०२२ सकाळ वार्तापत्र दि. ०५-०४-२०२२. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०४ - एप्रिल - २०२२ सायंकाळ वार्तापत्र दि. ०४-०४-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
०२ - एप्रिल - २०२२ पोलीस उप आयुक्त, वाहतूक (मुख्यालय व मध्य विभाग) यांचे #संडेस्ट्रीट कार्यक्रमात ०३ नवीन रस्त्यांचा समावेश करण्यात आलेबाबतचे वार्तापत्र दि. ०२-०४-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०१ - एप्रिल - २०२२ पोलीस उप आयुक्त, वाहतूक (मुख्यालय व मध्य विभाग) यांचे वार्तापत्र दि. ०१-०४-२०२२. मुंबई पोलीस वार्ताहर कक्ष PDF view
०१ - एप्रिल - २०२२ संडेस्ट्रीट वार्तापत्र दि.०१/०४/२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view
३१ - मार्च - २०२२ सकाळ वार्तापत्र दि. 31-०३-२०२२ मुंबई पोलीस वार्ताकक्ष PDF view