Tenders


Date Title Last Date Info
Date Of Upload: १३-०५-२०२४ अपर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग - Automotive Battery Size N-55 EXIDE CONSERVO पुरवठ्याबाबत दरपत्रक दि. ११-०५-२०२४ Last Date Of Submission: २०-०५-२०२४ PDF view
Date Of Upload: २४-०४-२०२४ अपर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग - NPN Spare Parts पुरवठ्याबाबत दरपत्रक दि. २४-०४-२०२४. Last Date Of Submission: २९-०४-२०२४ PDF view
Date Of Upload: २४-०४-२०२४ अपर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग - Honda Activa Motor Cycle Spare Parts पुरवठ्याबाबत दरपत्रक दि. २४-०४-२०२४ Last Date Of Submission: २९-०४-२०२४ PDF view
Date Of Upload: ०५-०३-२०२४ अप्पर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग - Boat Hull & Engine Parts पुरवठ्याबाबत दरपत्रक दि. ०६-०३-२०२४. Last Date Of Submission: १२-०३-२०२४ PDF view
Date Of Upload: २७-०२-२०२४ अप्पर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग - Hardware Material, 3M Paint Material, Upholster Material, Nippon Material, Wood Material पुरवठ्याबाबत दरपत्रक दि. २७-०२-२०२४ Last Date Of Submission: ०५-०३-२०२४ PDF view
Date Of Upload: १४-०२-२०२४ अप्पर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग - ऑटोमॅटिक गाडी वॉश सिस्टमचा पुरवठ्याबाबत दरपत्रक दि. १५-०२-२०२४ Last Date Of Submission: २०-०२-२०२४ PDF view
Date Of Upload: १४-०२-२०२४ अप्पर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग - मोटर सायकल वॉशिंगसाठी ऑटोमॅटिक बाइक वॉश सिस्टमचा पुरवठ्याबाबत दरपत्रक दि. १५-०२-२०२४ Last Date Of Submission: २०-०२-२०२४ PDF view
Date Of Upload: १४-०२-२०२४ अप्पर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग - बहुउद्देशीय निदान साधन युनिट पुरवठ्याबाबत दरपत्रक दि. १५-०२-२०२४ Last Date Of Submission: २०-०२-२०२४ PDF view
Date Of Upload: १४-०२-२०२४ अप्पर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग - उच्च दाबाचे पाणी पुरवठ्याबाबत दरपत्रक दि. १५-०२-२०२४ Last Date Of Submission: २०-०२-२०२४ PDF view
Date Of Upload: १४-०२-२०२४ अप्पर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग - कार पेंट बूथच्या पुरवठ्याबाबत दरपत्रक दि. १५-०२-२०२४ Last Date Of Submission: २०-०२-२०२४ PDF view
Date Of Upload: १५-०२-२०२४ अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग कार्यालय, मुंबई यांचेकडून पोलीस वर्कशॉपच्या सीसीटीव्ही कॅमेरा प्रणालीसाठी ए.एम.सी. बाबतचे दरपत्रक दि :- १४/०२/२०२४ Last Date Of Submission: २६-०२-२०२४ PDF view
Date Of Upload: १५-०२-२०२४ अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग कार्यालय, मुंबई यांचेकडून पोलिस वर्कशॉपच्या एअर कॉम्प्रेसरची दुरुस्ती (स्पेअरसह) बाबतचे दरपत्रक दि :- १४/०२/२०२४ Last Date Of Submission: २६-०२-२०२४ PDF view
Date Of Upload: १५-०२-२०२४ अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग कार्यालय, मुंबई यांचेकडून पोलिस वर्कशॉपच्या हायड्रॉलिक जॅकची दुरुस्ती (स्पेअरसह) बाबतचे दरपत्रक दि :- १४/०२/२०२४ Last Date Of Submission: २६-०२-२०२४ PDF view
Date Of Upload: १५-०२-२०२४ अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग कार्यालय, मुंबई यांचेकडून फ्लोअर लॅमिनेशन, पडदा, डोअर व्हिझर, नेक रेस्ट यांचा पुरवठा आणि फिटिंग. सीट कव्हर आणि लेदर सीट कव्हर बाबतचे दरपत्रक दि :- १४/०२/२०२४ Last Date Of Submission: २६-०२-२०२४ PDF view
Date Of Upload: १५-०२-२०२४ अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग कार्यालय, मुंबई यांचेकडून ऑक्सिजन, विरघळलेले ऍसिटिलीन, R 134 आणि नायट्रोजन वायू इत्यादींचा पुरवठा बाबतचे दरपत्रक दि :- १४/०२/२०२४ Last Date Of Submission: २६-०२-२०२४ PDF view
Date Of Upload: १५-०२-२०२४ अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग कार्यालय, मुंबई यांचेकडून विविध प्रकारच्या पोलिस वाहनांची एसी युनिट दुरुस्ती बाबतचे दरपत्रक दि :- १४/०२/२०२४ Last Date Of Submission: २६-०२-२०२४ PDF view
Date Of Upload: १५-०२-२०२४ अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग कार्यालय, मुंबई यांचेकडून सर्व प्रकारच्या पोलिस वाहनांना पोलिस स्टिकर्सचा पुरवठा आणि फिटिंग बाबतचे दरपत्रक दि :- १४/०२/२०२४ Last Date Of Submission: २६-०२-२०२४ PDF view
Date Of Upload: १५-०२-२०२४ अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग कार्यालय, मुंबई यांचेकडून कोल्ड प्रॉसेसद्वारे टायर रिट्रेडिंग आणि चारचाकी पोलिस वाहनांची मोडलेले दुरुस्ती बाबतचे दरपत्रक दि :- १४/०२/२०२४ Last Date Of Submission: २६-०२-२०२४ PDF view
Date Of Upload: १५-०२-२०२४ अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग कार्यालय, मुंबई यांचेकडून मोटार सायकल सायलेन्सरसाठी क्रोमियम प्लेटिंगचे काम, नॉब, स्टील, स्टारबॉक्स, स्टील स्टार इ. बाबतचे दरपत्रक दि :- १४/०२/२०२४ Last Date Of Submission: २६-०२-२०२४ PDF view
Date Of Upload: १५-०२-२०२४ अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग कार्यालय, मुंबई यांचेकडून सर्व प्रकारच्या पोलिस वाहनांच्या इंधन टाकीची दुरुस्ती बाबतचे दरपत्रक दि :- १४/०२/२०२४ Last Date Of Submission: २६-०२-२०२४ PDF view
Date Of Upload: १५-०२-२०२४ अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग कार्यालय, मुंबई यांचेकडून सामग्रीसह विविध प्रकारच्या रेडिएटर्सची पुनर्स्थित करणे बाबतचे दरपत्रक दि :- १४/०२/२०२४ Last Date Of Submission: २६-०२-२०२४ PDF view
Date Of Upload: १५-०२-२०२४ अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग कार्यालय, मुंबई यांचेकडून टर्बो चार्जरची दुरुस्ती (सुटे भागांसह) बाबतचे दरपत्रक दि :- १४/०२/२०२४ Last Date Of Submission: २६-०२-२०२४ PDF view
Date Of Upload: १५-०२-२०२४ अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग कार्यालय, मुंबई यांचेकडून विविध प्रकारच्या पोलिस वाहनांची इलेक्ट्रॉनिक कामांची दुरुस्ती/रिकंडिशनिंग (सुटे भागांसह) बाबतचे दरपत्रक दि :- १४/०२/२०२४ Last Date Of Submission: २६-०२-२०२४ PDF view
Date Of Upload: १५-०२-२०२४ अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग कार्यालय, मुंबई यांचेकडून विविध प्रकारच्या पोलिस वाहनांसाठी यांत्रिक दुरुस्तीचे काम (स्पेअरसह) बाबतचे दरपत्रक दि :- १४/०२/२०२४ Last Date Of Submission: २६-०२-२०२४ PDF view
Date Of Upload: १५-०२-२०२४ अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग कार्यालय, मुंबई यांचेकडून इंजिन ओव्हरहॉलिंगचे काम (स्पेअरसह) बाबतचे दरपत्रक दि :- १४/०२/२०२४ Last Date Of Submission: २६-०२-२०२४ PDF view
Date Of Upload: १५-०२-२०२४ अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग कार्यालय, मुंबई यांचेकडून सर्व प्रकारच्या पोलिस वाहनांना सिलेंडर लाइनरचा पुरवठा आणि फिटिंग बाबतचे दरपत्रक दि :- १४/०२/२०२४ Last Date Of Submission: २६-०२-२०२४ PDF view
Date Of Upload: १५-०२-२०२४ अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग कार्यालय, मुंबई यांचेकडून विविध प्रकारच्या पोलिस वाहनांचे स्पेशलाइज्ड इंजिन मशीनिंग काम बाबतचे दरपत्रक दि :- १४/०२/२०२४ Last Date Of Submission: २६-०२-२०२४ PDF view
Date Of Upload: १५-०२-२०२४ अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग कार्यालय, मुंबई यांचेकडून डेन्सो स्पेअर पार्ट्स खरेदी बाबत दरपत्रक सूचना, दि. १३-०२-२०२४. Last Date Of Submission: २१-०२-२०२४ PDF view
Date Of Upload: ०७-०२-२०२४ अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग कार्यालय, मुंबई यांचेकडून पोलीस वाहन बीएमडब्लू बी पी कार नियमित संधारण व जनरल वर्क दरपत्रक सूचना, दि. ०७ -०२ -२०२४. Last Date Of Submission: १५-०२-२०२४ PDF view
Date Of Upload: ०७-०२-२०२४ अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग कार्यालय, मुंबई यांचेकडून पोलीस वाहन जिप्सी साठी स्टेनलेस स्टील फ्रेम बसविणे करीत दरपत्रक सूचना, दि. ०७-०२-२०२४. Last Date Of Submission: १५-०२-२०२४ PDF view
Date Of Upload: ०७-०२-२०२४ अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग कार्यालय, मुंबई यांचेकडून क्रिस्टा अपघातग्रस्त वाहन दुरुस्त करणेबाबत दरपत्रक सूचना, दि. ०७ -०२ -२०२४. Last Date Of Submission: १५-०२-२०२४ PDF view
Date Of Upload: ०२-०२-२०२४ अप्पर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग विशेष साधने पुरवठा दुसरे विस्तारित दरपत्रक दि. ०२-०२-२०२४ Last Date Of Submission: ०७-०२-२०२४ PDF view
Date Of Upload: ०२-०२-२०२४ अप्पर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग बोट दुरुस्ती मटेरियलचा पुरवठा दुसरे विस्तारित दरपत्रक दि. ०२-०२-२०२४ Last Date Of Submission: ०७-०२-२०२४ PDF view
Date Of Upload: ०२-०२-२०२४ अप्पर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग बोट हार्डवेअर मटेरियलचा पुरवठा दुसरे विस्तारित दरपत्रक दि. ०२-०२-२०२४ Last Date Of Submission: ०७-०२-२०२४ PDF view
Date Of Upload: ०२-०२-२०२४ अप्पर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग बोट फायर सेफ्टी इक्विपमेंट मटेरियलचा पुरवठा दुसरे विस्तारित दरपत्रक दि. ०२-०२-२०२४ Last Date Of Submission: ०७-०२-२०२४ PDF view
Date Of Upload: ०२-०२-२०२४ अप्पर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग बोट सामग्री पुरवठ्याबाबत दुसरे विस्तारित दरपत्रक दि. ०२-०२-२०२४ Last Date Of Submission: ०७-०२-२०२४ PDF view
Date Of Upload: ०२-०२-२०२४ अप्पर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग बोट इलेक्ट्रिक मटेरियलच्या पुरवठ्याबाबत दुसरे विस्तारित दरपत्रक दि. ०२-०२-२०२४ Last Date Of Submission: ०७-०२-२०२४ PDF view
Date Of Upload: ३०-०१-२०२४ अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग कार्यालय, मुंबई यांचेकडून मुंबई पोलीस वाहनांकरीता विशेष अॅ क्सेसरीज बसविणेबाबत दरपत्रक सूचना, दि. ३०-०१-२०२४. Last Date Of Submission: ०७-०२-२०२४ PDF view
Date Of Upload: ३०-०१-२०२४ अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग कार्यालय, मुंबई यांचेकडून मुंबई पोलीस वाहनांकरीता फुट रेस्ट बसविणेबाबत दरपत्रक सूचना, दि. ३०-०१-२०२४. Last Date Of Submission: ०७-०२-२०२४ PDF view
Date Of Upload: २५-०१-२०२४ अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग कार्यालय, मुंबई यांचेकडून नौका सामग्रीचे दरपत्रक सूचना, दि. २५-०१-२०२४. Last Date Of Submission: ३१-०१-२०२४ PDF view
Date Of Upload: २५-०१-२०२४ अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग कार्यालय, मुंबई यांचेकडून नौका फायर आणि सुरक्षा सामग्रीचे दरपत्रक सूचना, दि. २५-०१-२०२४. Last Date Of Submission: ३१-०१-२०२४ PDF view
Date Of Upload: २५-०१-२०२४ अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग कार्यालय, मुंबई यांचेकडून नौका इलेकट्रीकचे दरपत्रक सूचना, दि. २५-०१-२०२४ Last Date Of Submission: ३१-०१-२०२४ PDF view
Date Of Upload: २५-०१-२०२४ अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग कार्यालय, मुंबई यांचेकडून अशोक लेलँड ६८० इंजिन रिपेअर सामग्रीचे दरपत्रक सूचना,दरपत्रक दि. २५-०१-२०२४. Last Date Of Submission: ३१-०१-२०२४ PDF view
Date Of Upload: २५-०१-२०२४ अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग कार्यालय, मुंबई यांचेकडून विशेष साधनचे दरपत्रक सूचना, दि. २५-०१-२०२४. Last Date Of Submission: ३१-०१-२०२४ PDF view
Date Of Upload: २५-०१-२०२४ अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग कार्यालय, मुंबई यांचेकडून नौका रिपेअर सामग्रीचे दरपत्रक सूचना, दि. २५-०१-२०२४. Last Date Of Submission: ३१-०१-२०२४ PDF view
Date Of Upload: २५-०१-२०२४ अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग कार्यालय, मुंबई यांचेकडून नौका हार्डवेअरचे दरपत्रक सूचना, दि. २५-०१-२०२४. Last Date Of Submission: ३१-०१-२०२४ PDF view
Date Of Upload: १६-०१-२०२४ अपर पोलीस आयुक्त, मोटार परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांचा कडून होंडा कार स्पेअर पार्ट्स खरेदीसाठी दरपत्रक दि.१६/०१/२०२४ Last Date Of Submission: २२-०१-२०२४ PDF view
Date Of Upload: १६-०१-२०२४ अपर पोलीस आयुक्त, मोटार परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांचे साठी हिरो मोटो कॉर्प . मोटर सायकल स्पेअर पार्ट्स खरेदीसाठी दरपत्रक दि.१६/०१/२०२४ Last Date Of Submission: २२-०१-२०२४ PDF view
Date Of Upload: १६-०१-२०२४ अपर पोलीस आयुक्त, मोटार परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांचे साठी बजाज मोटार सायकल स्पेअर पार्ट्स खरेदीसाठी दरपत्रक दि.१६/०१/२०२४ Last Date Of Submission: २२-०१-२०२४ PDF view
Date Of Upload: १२-०१-२०२४ अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग कार्यालय, मुंबई यांचेकडून विशेष साधनचे दरपत्रक सूचना, दि. १२-०१-२०२४. Last Date Of Submission: २३-०१-२०२४ PDF view
Date Of Upload: १२-०१-२०२४ अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग कार्यालय, मुंबई यांचेकडून नौका रिपेअर सामग्रीचे दरपत्रक सूचना, दि. १२-०१-२०२४. Last Date Of Submission: २३-०१-२०२४ PDF view
Date Of Upload: १२-०१-२०२४ अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग कार्यालय, मुंबई यांचेकडून नौका इलेकट्रीकचे दरपत्रक सूचना, दि. १२-०१-२०२४. Last Date Of Submission: २३-०१-२०२४ PDF view
Date Of Upload: १२-०१-२०२४ अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग कार्यालय, मुंबई यांचेकडून नौका हार्डवेअरचे दरपत्रक सूचना, दि. १२-०१-२०२४. Last Date Of Submission: २३-०१-२०२४ PDF view
Date Of Upload: १२-०१-२०२४ अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग कार्यालय, मुंबई यांचेकडून नौका फायर आणि सुरक्षा सामग्रीचे दरपत्रक सूचना, दि. १२-०१-२०२४. Last Date Of Submission: २३-०१-२०२४ PDF view
Date Of Upload: १२-०१-२०२४ अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग कार्यालय, मुंबई यांचेकडून अशोक लेलँड ६८० इंजिनचे दरपत्रक सूचना, दि. १२-०१-२०२४. Last Date Of Submission: २३-०१-२०२४ PDF view
Date Of Upload: १२-०१-२०२४ अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग कार्यालय, मुंबई यांचेकडून नौका सामग्रीचे दरपत्रक सूचना, दि. १२-०१-२०२४. Last Date Of Submission: २३-०१-२०२४ PDF view
Date Of Upload: १२-०१-२०२४ अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग कार्यालय, मुंबई यांचेकडून जीप्सी वाहनांचे स्टीलचे सुटे भाग क्रोमियम प्लेटिंग करण्याकरिता दरपत्रक सूचना, दि. १२-०१-२०२४. Last Date Of Submission: २०-०१-२०२४ PDF view
Date Of Upload: ११-०१-२०२४ अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग कार्यालय, मुंबई यांचेकडून अल्ट्रासॉनिक थिकनेस मेजरमेंट सर्वे ऑफ ऍल्युमिनिअम हुल पोलीस बोट करिता दरपत्रक सूचना, दि. ११-०१-२०२४. Last Date Of Submission: १८-०१-२०२४ PDF view
Date Of Upload: ०८-०१-२०२४ अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग कार्यालय, मुंबई यांचेकडून बायोमेट्रिक मशिन्स देखभालीकरिता वार्षिक सेवा करार इ नव्याने खरेदीकरिता दरपत्रक सूचना, दि. ०८-०१-२०२४. Last Date Of Submission: १६-०१-२०२४ PDF view
Date Of Upload: २०-१२-२०२३ अपर पोलीस आयुक्त, मोटार परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांचे साठी टाटा मोटार स्पेअर पार्ट्स खरेदीसाठी दरपत्रक दि. २०/१२/२०२३ to २८/१२/२०२३ Last Date Of Submission: २८-१२-२०२३ PDF view
Date Of Upload: २०-१२-२०२३ अपर पोलीस आयुक्त, मोटार परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांचे साठी आयशर मोटार स्पेअर पार्ट्स खरेदीसाठी दरपत्रक दि.२०/१२/२०२३ to २८/१२/२०२३ Last Date Of Submission: २८-१२-२०२३ PDF view
Date Of Upload: १४-१२-२०२३ अपर पोलीस आयुक्त (मोटार परिवहन विभाग) मारुती जिप्सीच्या टॉप डेक असेंब्लीसाठी कोटेशन (हूड ग्रे कलर) कोटेशन दि. १४-१२-२०२३ Last Date Of Submission: २१-१२-२०२३ PDF view
Date Of Upload: १४-१२-२०२३ अपर पोलीस आयुक्त (मोटार परिवहन विभाग) टी.व्ही.एस अपाचे मोटर सायकलच्या अतिरिक्त पार्टस पुरवठ्यासाठी कोटेशन दि. १४-१२-२०२३ Last Date Of Submission: २१-१२-२०२३ PDF view
Date Of Upload: १४-१२-२०२३ अपर पोलीस आयुक्त (मोटार परिवहन विभाग) शेवर्ले तवेरा अतिरिक्त पार्टस पुरवठ्यासाठी कोटेशन दि. १४-१२-२०२३ Last Date Of Submission: २१-१२-२०२३ PDF view
Date Of Upload: १४-१२-२०२३ अपर पोलीस आयुक्त (मोटार परिवहन विभाग) वाहनांच्या दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी आवश्यक असलेल्या पेंट सामुग्री पुरवठ्यासाठी कोटेशन दि. १४-१२-२०२३ Last Date Of Submission: २१-१२-२०२३ PDF view
Date Of Upload: १२-१२-२०२३ अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग कार्यालय, मुंबई यांचेकडून पोलीस वाहनांकरिता आवश्यक तेल व वंगण (AC Compressor Oil) खरेदीकरिता दरपत्रक सूचना, दि. १२-१२-२०२३. Last Date Of Submission: १८-१२-२०२३ PDF view
Date Of Upload: ०६-११-२०२३ मुदतवाढ अपर पोलीस आयुक्त, (मो.प.वि), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून मोटार परिवहन विभागाद्वारे विविध प्रकारच्या पोलीस वाहनांस आवश्यक सुटेभाग (जे पार्ट क्रमांकावर आहेत) व सायरन खरेदी करीता दरपत्रके, दि. ०६-११-२०२३. ते १६-११-२०२३ Last Date Of Submission: १६-११-२०२३ PDF view
Date Of Upload: २८-१०-२०२३ अपर पोलीस आयुक्त, (मो.प.वि), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून मोटार परिवहन विभागाद्वारे विविध प्रकारच्या पोलीस वाहनांस आवश्यक सुटेभाग (जे पार्ट क्रमांकावर आहेत) व सायरन खरेदी करीता दरपत्रके, दि.२८-१०-२०२३ ते दि. ०६-११-२०२३. Last Date Of Submission: ०६-११-२०२३ PDF view
Date Of Upload: २६-१०-२०२३ अपर पोलीस आयुक्त, (मो.प.वि), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून कमर्शिअल, बस, कमांड पोस्ट आणि बुलेट प्रूफ वाहनांच्या A/C युनिटच्या दुरुस्ती आणि सर्व्हिसिंगसाठी कोटेशन दि. २७-१०-२०२३ Last Date Of Submission: ०२-११-२०२३ PDF view
Date Of Upload: २७-१०-२०२३ अपर पोलीस आयुक्त, (मो.प.वि), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून ०१ वर्षाच्या वॉरंटीसह (स्पेअर्ससह) सर्व प्रकारच्या पोलीस वाहनांच्या सामान्य दुरुस्ती-बी कामासाठी कोटेशन दि. २७-१०-२०२३ Last Date Of Submission: ०६-११-२०२३ PDF view
Date Of Upload: २०-१०-२०२३ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून टाटा हॅरीअर वाहनांकरिता फूट रेस्ट बसविणेबाबत दरपत्रके, दि.२०-१०-२०२३ ते दि. ०१-११-२०२३. Last Date Of Submission: ०१-११-२०२३ PDF view
Date Of Upload: १६-१०-२०२३ अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग कार्यालय, मुंबई यांचेकडून विविध प्रकारच्या पोलीस वाहनांस आवश्यक सुटेभाग (जे पार्ट क्रमांकावर आहेत ), टायर ट्यूब, सायरन, सिक्वेनशियल लाईट व ऑटोमोटिव्ह बॅटरीज खरेदीकरिता दरपत्रक सूचना, दि. १७-१०-२०२३. Last Date Of Submission: २८-१०-२०२३ PDF view
Date Of Upload: १३-१०-२०२३ अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग कार्यालय, मुंबई यांचेकडून पोलीस मोनोग्राम आणि आवश्यकतेनुसार स्टीकरींग करण्याकरिता दरपत्रक सूचना, दि. १३-१०-२०२३. Last Date Of Submission: २५-१०-२०२३ PDF view
Date Of Upload: २५-०९-२०२३ अपर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग पोलीस मोप विभाग कार्यशाळामधील फ्युएल इंजेकशन पंप दुरुस्ती करणेबाबत दरपत्रक दि. २३-०९-२०२३. Last Date Of Submission: ०५-१०-२०२३ PDF view
Date Of Upload: १४-०९-२०२३ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग) कार्यालय, नागपाडा, मुंबई यांचेकडून पी.यु.सी. मशीन (पेट्रोल व डिझेल) कॅलिब्रेशन व वार्षिक देखरेख करार (AMC) करणेबाबत दरपत्रक सूचना, दि. १४/०९/२०२३ ते २५/०९/२०२३. Last Date Of Submission: २५-०९-२०२३ PDF view
Date Of Upload: ३०-०८-२०२३ अपर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभागातील यंत्रसामुग्री पी.यु.सी. मशीन (पेट्रोल व डिझेल) कॅलिब्रेशन व वार्षिक देखभाल करण्याबाबत दरपत्रके दि. २९-०८-२०२३. Last Date Of Submission: ०८-०९-२०२३ PDF view
Date Of Upload: १८-०८-२०२३ अपर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन नौका विभागास आवश्यक ४० ते ६० टन क्षमतेच्या क्रेनची सेवा भाडेतत्वावर खरेदीबाबत दरपत्रक Last Date Of Submission: १८-०८-२०२३ PDF view
Date Of Upload: ०८-०८-२०२३ अपर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभागातील यंत्रसामुग्री पी.यु.सी. मशीन (पेट्रोल व डिझेल) कॅलिब्रेशन व वार्षिक देखभाल करण्याबाबत दरपत्रके दि. ०७-०८-२०२३. Last Date Of Submission: १८-०८-२०२३ PDF view
Date Of Upload: २३-०६-२०२३ अपर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग ऍक्टिवा मोटरसायकल वाहनांवर पोलीस मोनोग्राम व स्टीकरिंग करण्याबाबत दारपत्रके दि. २३-०६-२०२३ Last Date Of Submission: ०७-०७-२०२३ PDF view
Date Of Upload: २३-०६-२०२३ अपर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग पोलीस मोप विभाग कार्यशाळामधील Two Post Hoist दुरुस्ती करणेबाबत दरपत्रक दि. २३-०६-२०२३ Last Date Of Submission: ०७-०७-२०२३ PDF view
Date Of Upload: २३-०६-२०२३ अपर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग पल्सर मोटरसायकल वाहनांवर पोलीस मोनोग्राम व स्टीकरिंग करण्याबाबत दारपत्रके दि. २३-०६-२०२३ Last Date Of Submission: ०७-०७-२०२३ PDF view
Date Of Upload: २३-०६-२०२३ अपर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग पोलीस मोप विभाग कार्यशाळामधील Pneumatic system दुरुस्ती करणेबाबत दरपत्रक दि. २३-०६-२०२३ Last Date Of Submission: ०६-०७-२०२३ PDF view
Date Of Upload: २३-०६-२०२३ अपर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग एर्टिगा वाहनांवर पोलीस मोनोग्राम व स्टीकरिंग करण्याबाबत दारपत्रके दि. २३-०६-२०२३ Last Date Of Submission: ०६-०७-२०२३ PDF view
Date Of Upload: २३-०६-२०२३ अपर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग महिंद्रा बोलेरो वाहनांवर पोलीस मोनोग्राम व स्टीकरिंग करण्याबाबत दारपत्रके दि. २३-०६-२०२३ Last Date Of Submission: ०६-०७-२०२३ PDF view
Date Of Upload: १३-०६-२०२३ अप्पर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग होंडा सिटी वाहनाचे सुटे पार्टस बद्दल निविदा दि. १३-०६-२०२३ Last Date Of Submission: २०-०६-२०२३ PDF view
Date Of Upload: १३-०६-२०२३ अप्पर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग शेव्रोलेट तवेरा वाहनाचे सुटे पार्टस बद्दल निविदा दि. १३-०६-२०२३. Last Date Of Submission: २०-०६-२०२३ PDF view
Date Of Upload: ०२-०६-२०२३ अ.पो.आ मोटार परिवहन विभाग यांची मोटार सायकल हेल्मेट खरेदीकरीता दरपत्रक दि. ०२-०६-२०२३ Last Date Of Submission: ०९-०६-२०२३ PDF view
Date Of Upload: २१-०४-२०२३ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग) कार्यालय, नागपाडा, मुंबई यांचेकडून पोलीस वाहनांना वेल्वेट, कम्पोझिट लेदर आणि लेदर सीट कव्हर पुरविण्याकरिता दरपत्रक सूचना. दि. २४/०४/२०२३ ते ०४/०५/२०२३. Last Date Of Submission: ०४-०५-२०२३ PDF view
Date Of Upload: १२-०४-२०२३ अ.पो.आ मोटार परिवहन विभाग यांची कावेरी बोट साईड कॉलर करीता दरपत्रक दि. १२-०४-२०२३ Last Date Of Submission: २०-०४-२०२३ PDF view
Date Of Upload: २४-०२-२०२३ अप्पर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग खालील नमूद तक्त्यातील सामग्री निविधा दि. २४-०२-२०२३ Last Date Of Submission: ०९-०३-२०२३ PDF view
Date Of Upload: १५-०२-२०२३ अप्पर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग खालील नमूद तक्त्यातील सामग्री निविधा दि. १५-०२-२०२३ Last Date Of Submission: २४-०२-२०२३ PDF view
Date Of Upload: १५-०२-२०२३ अप्पर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग सर्व प्रकारच्या पोलीस वाहनांची सर्वसाधारण दुरुस्तीचे काम निविधा दि. १५-०२-२०२३ Last Date Of Submission: २४-०२-२०२३ PDF view
Date Of Upload: १५-०२-२०२३ अप्पर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग वाहनातील विविध प्रकारचे गॅस पुरवठा निविधा दि. १५-०२-२०२३ Last Date Of Submission: २४-०२-२०२३ PDF view
Date Of Upload: १५-०२-२०२३ अप्पर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग वाहनातील लॅमिनेशनचा पुरवठा आणि फिटिंग निविधा दि. १५-०२-२०२३ Last Date Of Submission: २४-०२-२०२३ PDF view
Date Of Upload: १५-०२-२०२३ अप्पर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग इंजिन ओव्हरहॉल कार्य निविधा दि. १५-०२-२०२३ Last Date Of Submission: २४-०२-२०२३ PDF view
Date Of Upload: १५-०२-२०२३ अप्पर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग सी.सी.टी.व्ही वार्षिक देखभाल खर्च सहित निविधा दि. १५-०२-२०२३ Last Date Of Submission: २४-०२-२०२३ PDF view
Date Of Upload: १५-०२-२०२३ अप्पर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग सर्व प्रकारच्या पोलीस वाहनांमध्ये वातनकुलीत यंत्र अद्यावत आणि वॉरंटी निविधा दि. १५-०२-२०२३ Last Date Of Submission: २४-०२-२०२३ PDF view
Date Of Upload: १५-०२-२०२३ अप्पर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन निविधा लेदर कवर पुरवण्याबाबत आणि बसवून दि. १५-०२-२०२३ Last Date Of Submission: २४-०२-२०२३ PDF view
Date Of Upload: १५-०२-२०२३ मोटार परिवहन विभाग येथील सर्व प्रकारच्या गाड्यांच्या दुरुस्ती विशेष मोटर निविध दि. १४-०२-२०२३ Last Date Of Submission: २४-०२-२०२३ PDF view
Date Of Upload: १३-०२-२०२३ अप्पर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग फायबर बोट इलेक्ट्रिक पार्टस बद्दल निविदा दि. १४-०२-२०२३ Last Date Of Submission: १९-०२-२०२३ PDF view
Date Of Upload: १३-०२-२०२३ अप्पर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग फायबर बोट अशोक लेलंड ६८० इंजिन सुटे पार्टस बद्दल निविदा दि. १४-०२-२०२३ Last Date Of Submission: १९-०२-२०२३ PDF view
Date Of Upload: २८-०१-२०२३ अप्पर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग एन.पी.एन पार्टस बद्दल निविदा दि. २७-०१-२०२३ Last Date Of Submission: ०१-०२-२०२३ PDF view
Date Of Upload: २८-०१-२०२३ अप्पर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग एन.पी.एन पार्टस बद्दल निविदा दि. २७-०१-२०२३ Last Date Of Submission: ०१-०२-२०२३ PDF view
Date Of Upload: २८-०१-२०२३ अप्पर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग एन.पी.एन पार्टस बद्दल निविदा दि. २७-०१-२०२३ Last Date Of Submission: ०१-०२-२०२३ PDF view
Date Of Upload: २४-०१-२०२३ अप्पर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग एन.पी.एन पार्टस बद्दल निविदा दि. २४-०१-२०२३ Last Date Of Submission: ०१-०२-२०२३ PDF view
Date Of Upload: २४-०१-२०२३ अप्पर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग मार्क्स मन पार्टस बद्दल निविदा दि. २४-०१-२०२३ Last Date Of Submission: ०१-०२-२०२३ PDF view
Date Of Upload: २४-०१-२०२३ अप्पर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग होंडा सिटी पार्टस बद्दल निविदा दि. २४-०१-२०२३ Last Date Of Submission: ०१-०२-२०२३ PDF view
Date Of Upload: २४-०१-२०२३ अप्पर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग होंडा ऍक्टिव्ह पार्टस बद्दल निविदा दि. २४-०१-२०२३ Last Date Of Submission: ०१-०२-२०२३ PDF view
Date Of Upload: २४-०१-२०२३ अप्पर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग शेवर्ले तवेरा पार्टस बद्दल निविदा दि. २४-०१-२०२३ Last Date Of Submission: ०१-०२-२०२३ PDF view
Date Of Upload: २४-०१-२०२३ अप्पर पोलीस आयुक्त मोटार परिवहन विभाग बजाज मोटर सायकल पार्टस बद्दल निविदा दि. २४-०१-२०२३ Last Date Of Submission: ०१-०२-२०२३ PDF view
Date Of Upload: १८-०१-२०२३ अप्पर पोलीस आयुक्त. मोटार परिवहन विभाग पोलीस नौका तेल व वंगण खरेदी निविदा दि. १८-०१-२०२३ Last Date Of Submission: २५-०१-२०२३ PDF view
Date Of Upload: १८-०१-२०२३ अप्पर पोलीस आयुक्त. मोटार परिवहन विभाग पोलीस नौका तेल व वंगण खरेदी निविदा दि. १८-०१-२०२३ Last Date Of Submission: २५-०१-२०२३ PDF view
Date Of Upload: १८-०१-२०२३ अप्पर पोलीस आयुक्त. मोटार परिवहन विभाग पोलीस नौका तेल व वंगण खरेदी निविदा दि. १८-०१-२०२३ Last Date Of Submission: २५-०१-२०२३ PDF view
Date Of Upload: १८-०१-२०२३ अप्पर पोलीस आयुक्त. मोटार परिवहन विभाग पोलीस नौका तेल व वंगण खरेदी निविदा दि. १८-०१-२०२३ Last Date Of Submission: २५-०१-२०२३ PDF view
Date Of Upload: १८-०१-२०२३ अप्पर पोलीस आयुक्त. मोटार परिवहन विभाग पोलीस नौका तेल व वंगण खरेदी निविदा दि. १८-०१-२०२३ Last Date Of Submission: २५-०१-२०२३ PDF view
Date Of Upload: ०९-०१-२०२३ मुंबई पोलीस भरती-२०२१ प्रक्रिया राबवण्याकरिता पोर्टेबल ऑफिस केबिन व पोर्टेबल टॉयलेट केबिन खरेदी करणेबाबत ई-निविदा. Last Date Of Submission: १७-०१-२०२३ PDF view
Date Of Upload: ०४-०१-२०२३ मुंबई पोलीस भरती 2021 साठी मैदानाच्या दैनंदिन देखभालीसाठीची ई-निविदा. Last Date Of Submission: १६-०१-२०२३ PDF view
Date Of Upload: ०४-०१-२०२३ मुंबई पोलीस भरती 2021 साठी भाड्याने मंडप, टेबल, खुर्च्या, पंखे आणि इलेक्ट्रिक उपकरणे पुरवण्यासाठीची ई-निविदा. Last Date Of Submission: १६-०१-२०२३ PDF view
Date Of Upload: ०४-०१-२०२३ मुंबई पोलीस भरती 2021 साठी चहा, नाश्ता, जेवण पुरवण्यासाठीची ई-निविदा. Last Date Of Submission: १७-०१-२०२३ PDF view
Date Of Upload: २८-१२-२०२२ पोलीस उप आयुक्त, (मुख्यालय - ०२) मुंबई यांचेकडून शारीरिक मैदानी चाचणी करण्याकरिता. Last Date Of Submission: १७-०१-२०२३ PDF view
Date Of Upload: १२-१२-२०२२ पोलीस उप आयुक्त बिनतारी संदेश निविदा दि. १२-१२-२०२२ Last Date Of Submission: २६-१२-२०२२ PDF view
Date Of Upload: ३१-१०-२०२२ सहा.पो.आयुक्त (मोटर परिवहन ) यानी काढलेले सीट कवर दरपत्रक दि. ३१-१०-२०२२ ते १०-११-२०२२ Last Date Of Submission: १०-११-२०२२ PDF view
Date Of Upload: ३१-१०-२०२२ अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून दरपत्रक. दि ३१-१०-२०२२ ते १०-११-२०२२ Last Date Of Submission: १०-११-२०२२ PDF view
Date Of Upload: २८-१०-२०२२ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून बॉश इलेक्ट आणि ब्रेक स्पेअर पार्ट्सच्या पुरवठ्यासाठी दि. २८-१०-२०२२ ते ०४-११-२०२२ Last Date Of Submission: ०४-११-२०२२ PDF view
Date Of Upload: २०-१०-२०२२ अपर पोलीस आयुक्त, मोटार परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांचे A/C युनिट दुरुस्त करण्यासाठी दरपत्रक दि.२०/१०/२०२२ to २७ /१०/२०२२ Last Date Of Submission: २७-१०-२०२२ PDF view
Date Of Upload: १८-१०-२०२२ अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून निविदा दिनांक १८-१०-२०२२ Last Date Of Submission: २७-१०-२०२२ PDF view
Date Of Upload: ११-१०-२०२२ अपर पोलीस आयुक्त, मोटार परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांचे साठी आयशर मोटार स्पेअर पार्ट्स खरेदीसाठी दरपत्रक दि.०६/१०/२०२२ to १२/१०/२०२२ Last Date Of Submission: १२-१०-२०२२ PDF view
Date Of Upload: ०६-१०-२०२२ अपर पोलीस आयुक्त, मोटार परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांचे कडून टाटा सफारी जॅमर स्पेअर पार्ट्स खरेदीसाठी दरपत्रक दि.६/१०/२०२२ to १२/१०/२०२२ Last Date Of Submission: १२-१०-२०२२ PDF view
Date Of Upload: २८-०९-२०२२ मुंबई पोलीस दक्षिण विभागासाठी कँटीन सेवेसाठी दरपत्रक सूचना दिनांक २९/०९/२०२२ ते १०/१०/२०२२. Last Date Of Submission: १०-१०-२०२२ PDF view
Date Of Upload: २६-०९-२०२२ पोलीस उप आयुक्त बिनतारी संदेश विभाग यांचे वॉकी टॉकी करीता निविदा दि. २६-०९-२०२२ Last Date Of Submission: २६-०९-२०२२ PDF view
Date Of Upload: १६-०९-२०२२ अपर पोलीस आयुक्त, मोटार परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांचे कडून टाटा सफारी जॅमर स्पेअर पार्ट्स खरेदीसाठी दरपत्रक दि.१६/०९/२०२२ to २२/०९/२०२२ Last Date Of Submission: २२-०९-२०२२ PDF view
Date Of Upload: १४-०९-२०२२ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून टायर टूल्स आणि इक्वीपमेंटस खरेदी करणेबाबत दरपत्रक सूचना. दि. १४/०९/२०२२ ते २२/०९/२०२२. Last Date Of Submission: २२-०९-२०२२ PDF view
Date Of Upload: ०६-०९-२०२२ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून पेंट बुथ दुरुस्तीबाबत दरपत्रक, दि. ०६-०९-२०२२ ते दि. १६-०९-२०२२ Last Date Of Submission: १६-०९-२०२२ PDF view
Date Of Upload: ०६-०९-२०२२ अपर पोलीस आयुक्त, मोटार परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांचे कडून निविदा दिनांक ०६-०९-२०२२ ते दि. १६-०९-२०२२ Last Date Of Submission: १६-०९-२०२२ PDF view
Date Of Upload: १२-०८-२०२२ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून मोटार परिवहन विभागातील कार्यशाळेत असलेले टायर रिमोल्ड आणि कोल्ड प्रोसेस दरपत्रके सूचना, दि- १२-०८-२०२२ ते २६-०८-२०२२. Last Date Of Submission: २६-०८-२०२२ PDF view
Date Of Upload: ११-०७-२०२२ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटार परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून मोटार परिवहन विभागास आवश्यक अॅल्युमिनियम गॅल्वनाइज्ड व इतर साहित्य खरेदी करणेसाठी दरपत्रके मागविण्याबाबत सूचना. दि. ११/०७/२०२२ ते दि.१९/०७/२०२२. Last Date Of Submission: १९-०७-२०२२ PDF view
Date Of Upload: १४-०६-२०२२ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून टायर आणि ट्यूब करिता निविदांचे वेळापत्रक. Last Date Of Submission: ०१-०७-२०२२ PDF view
Date Of Upload: १०-०६-२०२२ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटार परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून मोटार परिवहन विभागातील यंत्रसामुग्री पी. यु. सी. मशीन (पेट्रोल व डिझेल) कॉलिब्रेशन व वार्षिक देखभाल करार (AMC) करणेसाठी दरपत्रके मागविण्याबाबत सूचना. दि. १०/०६/२०२२ ते दि.२१/०६/२०२२. Last Date Of Submission: २१-०६-२०२२ PDF view
Date Of Upload: १८-०५-२०२२ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून हायड्रॉलिक जॅक दुरुस्तीकरीता दरपत्रके दि. १८-०५-२०२२ ते दि.२७-०५-२०२२. Last Date Of Submission: २७-०५-२०२२ PDF view
Date Of Upload: १८-०५-२०२२ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून मोबाईल स्लायडिंग रॅक दुरुस्तीकरीता दरपत्रके दि. १८-०५-२०२२ ते दि.२७-०५-२०२२. Last Date Of Submission: २७-०५-२०२२ PDF view
Date Of Upload: ०६-०५-२०२२ अपर पोलीस, मोटर परिवहन विभाग नागपाडा, मुंबई यांच्याकडून बोट उपकरणे भाग आणि बोट जीवन वाचवणारी उपकरणे आणि पेंट साहित्य खरेदीबाबत दरपत्रक ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ Last Date Of Submission: १२-०५-२०२२ PDF view
Date Of Upload: ०६-०५-२०२२ अपर पोलीस,मोटर परिवहन विभाग नागपाडा, मुंबई यांच्याकडून बोट उपकरणे भाग आणि बोट जीवन वाचवणारी उपकरणे आणि पेंट साहित्य खरेदीबाबत दरपत्रक ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ Last Date Of Submission: १२-०५-२०२२ PDF view
Date Of Upload: १३-०४-२०२२ पो उ आ ०१ (मो.प.वि) बायोमेट्रिक मशीन देखभाल वार्षिक सेवा करार दरपत्रक Last Date Of Submission: २२-०४-२०२२ PDF view
Date Of Upload: ११-०४-२०२२ अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून इलेक्ट्रिक सायरन खरेदीबाबत दरपत्रक Last Date Of Submission: १९-०४-२०२२ PDF view
Date Of Upload: १२-०४-२०२२ अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून कम्पोझिट लेदर सीट कव्हर पुरविण्याकरिता दरपत्रके. Last Date Of Submission: २१-०४-२०२२ PDF view
Date Of Upload: ०९-०३-२०२२ अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून कम्पोझिट लेदर सीट कव्हर पुरविण्याकरिता दरपत्रके. Last Date Of Submission: १६-०३-२०२२ PDF view
Date Of Upload: ०९-०२-२०२२ अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून मोबाइल स्लायडींग रॅक दुरुस्तीतीकरिता दरपत्रक. Last Date Of Submission: १६-०२-२०२२ PDF view
Date Of Upload: ०१-०२-२०२२ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटार परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून मोटार परिवहन विभागास आवश्यक LUCAS TVS Spare Parts खरेदीबाबत दरपत्रके सूचना. दि. ०१/०२/२०२२ ते दि.०८/०२/२०२२. Last Date Of Submission: ०८-०२-२०२२ PDF view
Date Of Upload: २०-०१-२०२२ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटार परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून मोटार परिवहन विभागास आवश्यक पेन्ट मटेरियल खरेदीबाबत दरपत्रके सूचना. दि. २०/०१/२०२२ ते दि.२८/०१/२०२२. Last Date Of Submission: २८-०१-२०२२ PDF view
Date Of Upload: १५-०१-२०२२ मोटार परिवहन विभाग नागपाडा मुंबई यांचे सर्व प्रकारच्या पोलीस वाहनांना विशेष इंजिन मशिनिंगचे काम करण्यासाठी दरपत्रक दि-१५-०१ -२०२१ ते २२-०१-२०२१ . Last Date Of Submission: २२-०१-२०२२ PDF view
Date Of Upload: १३-०१-२०२२ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून अपहोल्स्टर मटेरियल, एम. एस., नटबोल्ट, स्टेनलेस स्टील, ग्लॅव्हेनाईज ॲल्युमिनियम आणि हार्डवेअर मटेरियल खरेदीबाबत दरपत्रके दि.१३-०१-२०२२ ते दि.२०-०१-२०२२ Last Date Of Submission: २०-०१-२०२२ PDF view
Date Of Upload: १४-०१-२०२२ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून ऑक्सिजन गॅस , ॲसिटिलीन गॅस व R 134 A गॅस खरेदीबाबत दरपत्रके दि.१४-०१-२०२२ ते दि.२१-०१-२०२२. Last Date Of Submission: २१-०१-२०२२ PDF view
Date Of Upload: २९-१२-२०२१ पोलीस उप आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून इंजिन ऑइल करिता ई-निविदा सूचना. Last Date Of Submission: ०५-०१-२०२२ PDF view
Date Of Upload: ०६-१२-२०२१ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून टाटा हॅरीअर वाहनांकरिता फूट रेस्ट बसविणेबाबत दरपत्रके दि.०६-१२-२०२१ ते दि.१३-१२-२०२१. Last Date Of Submission: १३-१२-२०२१ PDF view
Date Of Upload: ०२-११-२०२१ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून ०९ बायोमेट्रिक मशिन्स देखभालीकरिता वार्षिक सेवा करार करणेकरिता दरपत्रक सूचना. दि. ०३/११/२०२१ ते १३/११/२०२१. Last Date Of Submission: १३-११-२०२१ PDF view
Date Of Upload: ०९-१०-२०२१ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून पोलीस वाहनांमधील ए. सी. युनिट दुरुस्तीकरिता दरपत्रक सूचना. दि. ११/१०/२०२१ ते २०/१०/२०२१. Last Date Of Submission: २०-१०-२०२१ PDF view
Date Of Upload: ०९-१०-२०२१ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून सन कंट्रोल फिल्म बसविणेबाबत दरपत्रक सूचना. दि. ११/१०/२०२१ ते २०/१०/२०२१. Last Date Of Submission: २०-१०-२०२१ PDF view
Date Of Upload: ०९-१०-२०२१ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून सर्व प्रकारच्या पोलीस वाहनांना पॉवर विंडो बसविणेबाबत दरपत्रक सूचना. दि. ११/१०/२०२१ ते २०/१०/२०२१. Last Date Of Submission: २०-१०-२०२१ PDF view
Date Of Upload: ०९-१०-२०२१ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून पोलीस वाहनांतील इंजीन ओव्हरहॉल करणेबाबत दरपत्रक सूचना. दि. ११/१०/२०२१ ते २०/१०/२०२१. Last Date Of Submission: २०-१०-२०२१ PDF view
Date Of Upload: ०९-१०-२०२१ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून पोलीस वाहनांतील सर्वसाधारण दुरुस्ती करणेबाबत दरपत्रक सूचना. दि. ११/१०/२०२१ ते २०/१०/२०२१. Last Date Of Submission: २०-१०-२०२१ PDF view
Date Of Upload: ०९-१०-२०२१ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून फ्लोअर लॅमिनेशन करणेबाबत दरपत्रक सूचना. दि. ११/१०/२०२१ ते २०/१०/२०२१. Last Date Of Submission: २०-१०-२०२१ PDF view
Date Of Upload: ०८-१०-२०२१ सहाय्यक पोलीस आयुक्त (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून सीक्यूऐंशल लाईट्स खरेदी करणेबाबत दरपत्रक दि.०८-१०-२०२१ ते दि.२०-१०-२०२१. Last Date Of Submission: २०-१०-२०२१ PDF view
Date Of Upload: २२-०९-२०२१ पोलीस उप आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून पोलीस नौकांसाठी तेल व वंगण खरेदी करणेबाबत दरपत्रक सूचना. Last Date Of Submission: २८-०९-२०२१ PDF view
Date Of Upload: २०-०९-२०२१ सहाय्यक पोलीस आयुक्त (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून Pnematic system दुरुस्ती करणे बाबत दरपत्रक दि २०-०९-२०२१ Last Date Of Submission: २७-०९-२०२१ PDF view
Date Of Upload: २०-०९-२०२१ सहाय्यक पोलीस आयुक्त (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून इंजेक्टर पुलर खरेदी करणे बाबत दरपत्रक दि २०-०९-२०२१ Last Date Of Submission: २७-०९-२०२१ PDF view
Date Of Upload: १७-०९-२०२१ पोलीस उप आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून एन.आय.सी.करीत ई-लिलाव कार्यपद्धतीबाबत सुचना. दि. १७/०९/२०२१ ते २७/०९/२०२१. Last Date Of Submission: २७-०९-२०२१ PDF view
Date Of Upload: १६-०९-२०२१ पोलीस उप आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून पी यू सी मशीन करीत आवश्यक टूल्स आणि इक्वीपमेंटस खरेदी करणेबाबत दरपत्रक सूचना. दि. १६/०९/२०२१ ते २३/०९/२०२१. Last Date Of Submission: २४-०९-२०२१ PDF view
Date Of Upload: १४-०९-२०२१ पोलीस नौकांकरिता आवश्यक वंगण खरेदी करणेबाबत दरपत्रक. दि:-१३/०९/२०२१ Last Date Of Submission: २०-०९-२०२१ PDF view
Date Of Upload: १३-०९-२०२१ पोलीस उप आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून इंजिन ऑइल करिता ई-निविदा सूचना. Last Date Of Submission: १३-०९-२०२१ PDF view
Date Of Upload: २६-०८-२०२१ पोलीस उप आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून रेडियल तुबेलेस टायर आणि बॅटरी चार्जेर करिता ई-निविदा सूचना. Last Date Of Submission: ०३-०९-२०२१ PDF view
Date Of Upload: १८-०८-२०२१ पोलीस उप आयुक्त मोटर परिवहन विभाग टेंडर दिनांक १८-०८-२०२१ Last Date Of Submission: २५-०८-२०२१ PDF view
Date Of Upload: १३-०८-२०२१ पो.उ.आ. (मोटार परिवहन), मुंबई यांचेकडून पोलीस मोटार परिवहन विभाग कार्यशाळेतील TWO POST HOIST दुरुस्तीकरिता दरपत्रके, दि. १३-०८-२०२१ ते दि. २३-०८-२०२१. Last Date Of Submission: २३-०८-२०२१ PDF view
Date Of Upload: १४-०७-२०२१ अपर पोलीस आयुक्त (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून दरपत्रक दि १४-०७-२०२१ Last Date Of Submission: २२-०७-२०२१ PDF view
Date Of Upload: १३-०७-२०२१ पो.उ.आ. ( मोटार परिवहन ) यांचेकडून ४० ते ६० टन क्षमतेच्या क्रेनची सेवा भाडेतत्त्वावर खरेदीबाबत दरपत्रक, दि. १३-०७-२०२१ ते दि. २२-०७-२०२१. Last Date Of Submission: २२-०७-२०२१ PDF view
Date Of Upload: १८-०६-२०२१ पो.उ.आ. ( मोटार परिवहन ) पोलीस वाहनांस अन्ड्रॉईड म्युसिक सिस्टम व रिव्हर्स कॅमेरा बसविणेबाबत दरपत्रक. Last Date Of Submission: २५-०६-२०२१ PDF view
Date Of Upload: १८-०६-२०२१ पो.उ.आ. ( मोटार परिवहन ) विभागातील यंत्रसामुग्री पी.यु.सी. मशीन स्पेअर पार्ट (Iridium Bench) दुरुस्ती करणेबाबत दरपत्रक सुचना. Last Date Of Submission: २५-०६-२०२१ PDF view
Date Of Upload: १८-०६-२०२१ पो.उ.आ. ( मोटार परिवहन ) यांचेकडून पोलीस वाहनांचे इंटेरिअर रिनोव्हेशन करणेबाबत दरपत्रक सुचना Last Date Of Submission: २५-०६-२०२१ PDF view
Date Of Upload: १२-०६-२०२१ अपर पोलीस आयुक्त, दक्षिण विभाग कार्यालय, मुंबई येथे कॅन्टीन सेवेकरिता कोटेशन. Last Date Of Submission: २१-०६-२०२१ PDF view
Date Of Upload: ११-०६-२०२१ पोलीस उप आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून सी. सी. टी. वि कॅमेरा आणि देखभाल देखभाल बाबत दरपत्रक दि. ११-०६-२०२१ ते १८-०६-२०२१. Last Date Of Submission: १८-०६-२०२१ PDF view
Date Of Upload: ०५-०५-२०२१ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून चैत्राली बोट दुरुस्ती आणि इंद्रायणी बोटचे स्पेर पार्टसबाबत दरपत्रक, दि. ०५-०५-२०२१ ते दि. ११-०५-२०२१. Last Date Of Submission: ११-०५-२०२१ PDF view
Date Of Upload: १०-०४-२०२१ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून पेंट बुथ दुरुस्तीबाबत दरपत्रक, दि. १२-०४-२०२१ ते दि. २२-०४-२०२१ Last Date Of Submission: २२-०४-२०२१ PDF view
Date Of Upload: ०८-०३-२०२१ अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून हायड्रॉलिक जॅक दुरुस्तीबाबत दरपत्रक. Last Date Of Submission: १६-०३-२०२१ PDF view
Date Of Upload: २२-०२-२०२१ अपर पोलीस आयुक्त, मोटार परिवहन नौका विभाग, नागपाडा, मुंबई यांचे कडून दरपत्रक दि. २२-०२-२०२१ Last Date Of Submission: ०१-०३-२०२१ PDF view
Date Of Upload: १६-०२-२०२१ द्वितीय मुदतवाढ - पोलीस मोटार वाहतूक विभाग, मुंबई येथे साहित्याचा पुरवठा याबाबत Last Date Of Submission: २५-०२-२०२१ PDF view
Date Of Upload: १६-०२-२०२१ द्वितीय मुदतवाढ - पोलीस मोटार वाहतूक विभाग, मुंबई येथे बुलेट प्रूफ टायर्स / रन फ्लॅट सिस्टम / रिम्स पुरवठा याबाबत Last Date Of Submission: २५-०२-२०२१ PDF view
Date Of Upload: ०८-०२-२०२१ पहिली मुदतवाढ - पोलीस मोटार वाहतूक विभाग, मुंबई येथे बुलेट प्रूफ टायर्स / रन फ्लॅट सिस्टम / रिम्स पुरवठा याबाबत Last Date Of Submission: १६-०२-२०२१ PDF view
Date Of Upload: ०८-०२-२०२१ पहिली मुदतवाढ - पोलीस मोटार वाहतूक विभाग, मुंबई येथे साहित्याचा पुरवठा याबाबत Last Date Of Submission: १६-०२-२०२१ PDF view
Date Of Upload: ०३-०२-२०२१ अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून AC Compressor oil खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक सूचना. Last Date Of Submission: ०९-०२-२०२१ PDF view
Date Of Upload: २५-०१-२०२१ अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून टूल मटेरियलकरिता दरपत्रक सूचना. Last Date Of Submission: ०३-०२-२०२१ PDF view
Date Of Upload: २५-०१-२०२१ अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून टूल बॉक्सकरिता दरपत्रक सूचना. Last Date Of Submission: ०३-०२-२०२१ PDF view
Date Of Upload: २५-०१-२०२१ अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून सायरन करिता दरपत्रक सूचना. Last Date Of Submission: ०३-०२-२०२१ PDF view
Date Of Upload: २५-०१-२०२१ अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून एन पी एन स्पिअर पार्ट पुरवठाबाबत दरपत्रक सूचना. Last Date Of Submission: ०३-०२-२०२१ PDF view
Date Of Upload: २५-०१-२०२१ अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून हत्यारे संच व हत्यारे साहित्य खरेदी बाबत दरपत्रक सूचना. Last Date Of Submission: ०३-०२-२०२१ PDF view
Date Of Upload: १९-०१-२०२१ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून टायर आणि ट्यूब करिता निविदांचे वेळापत्रक. Last Date Of Submission: ०५-०२-२०२१ PDF view
Date Of Upload: १९-०१-२०२१ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून हार्डवेअर मटेरियलकरिता निविदांचे वेळापत्रक. Last Date Of Submission: ०५-०२-२०२१ PDF view
Date Of Upload: १९-०१-२०२१ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून बुलेट प्रूफ टायरकरिता निविदांचे वेळापत्रक. Last Date Of Submission: ०५-०२-२०२१ PDF view
Date Of Upload: १९-०१-२०२१ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून हार्डवेअर मटेरियल करिता ई-निविदा सूचना. Last Date Of Submission: ०५-०२-२०२१ PDF view
Date Of Upload: १९-०१-२०२१ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून टायर आणि ट्यूब करिता ई-निविदा सूचना. Last Date Of Submission: ०५-०२-२०२१ PDF view
Date Of Upload: १९-०१-२०२१ अपर पोलीस आयुक्त, (मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांचेकडून ई-निविदा सूचना. Last Date Of Submission: ०५-०२-२०२१ PDF view
Date Of Upload: ०४-०१-२०२१ अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून दरपत्रक. Last Date Of Submission: १२-०१-२०२१ PDF view
Date Of Upload: १६-१२-२०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून साधनसामुग्री साहित्य खरेदीकरीता दरपत्रक Last Date Of Submission: २४-१२-२०२० PDF view
Date Of Upload: १६-१२-२०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून दरपत्रक. Last Date Of Submission: २०-१२-२०२० PDF view
Date Of Upload: ०६-१२-२०२० अपर पोलीस आयुक्त, दक्षिण प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांच्या कडून निविदा. Last Date Of Submission: १३-१२-२०२० PDF view
Date Of Upload: २७-११-२०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून दरपत्रक. Last Date Of Submission: ०३-१२-२०२० PDF view
Date Of Upload: १९-११-२०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून दरपत्रक. Last Date Of Submission: २६-११-२०२० PDF view
Date Of Upload: १९-११-२०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून दरपत्रक. Last Date Of Submission: २६-११-२०२० PDF view
Date Of Upload: ०५-११-२०२० मोटार परिवहन विभाग नागपाडा मुंबई यांचे सर्व प्रकारच्या पोलीस वाहनांना विशेष इंजिन मशिनिंगचे काम करण्यासाठी दरपत्रक. Last Date Of Submission: १२-११-२०२० PDF view
Date Of Upload: १६-१०-२०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून दरपत्रक. Last Date Of Submission: २४-१०-२०२० PDF view
Date Of Upload: १६-१०-२०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून दरपत्रक. Last Date Of Submission: २४-१०-२०२० PDF view
Date Of Upload: १५-०९-२०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून दरपत्रक. Last Date Of Submission: २२-०९-२०२० PDF view
Date Of Upload: १५-०९-२०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून दरपत्रक. Last Date Of Submission: २२-०९-२०२० PDF view
Date Of Upload: १५-०९-२०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून दरपत्रक. Last Date Of Submission: २२-०९-२०२० PDF view
Date Of Upload: १०-०९-२०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून दरपत्रक. Last Date Of Submission: १७-०९-२०२० PDF view
Date Of Upload: ०८-०९-२०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून दरपत्रक. Last Date Of Submission: १५-०९-२०२० PDF view
Date Of Upload: ०८-०९-२०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून आर 134 ए रेफ्रिजरेंट गॅसचा पुरवठाकरीता दरपत्रक. Last Date Of Submission: ०८-०९-२०२० PDF view
Date Of Upload: ०८-०९-२०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून पॉवर विंडोकरीता दरपत्रक. Last Date Of Submission: १५-०९-२०२० PDF view
Date Of Upload: ०८-०९-२०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा,मुंबई यांच्या कडून ऑक्सिजन गॅसकरीता दरपत्रक. Last Date Of Submission: १६-०९-२०२० PDF view
Date Of Upload: ०८-०९-२०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून कॉफी मशीनकरीता दरपत्रक. Last Date Of Submission: १५-०९-२०२० PDF view
Date Of Upload: ०४-०९-२०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून मोबाइल रॅक दुरुस्तीतीकरिता दरपत्रक. Last Date Of Submission: १०-०९-२०२० PDF view
Date Of Upload: २६-०८-२०२० पोलीस वाहनांच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक असलेले सुटेभाग यांचे पुरवठा दि. २६/०८/२०२० Last Date Of Submission: २६-०८-२०२२ PDF view
Date Of Upload: २६-०८-२०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा,मुंबई ई-निविदा नियम आणि अटी. Last Date Of Submission: ०९-०९-२०२० PDF view
Date Of Upload: २६-०८-२०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून एसएमएल स्पेयर पार्ट्सचा पुरवठाकरीता निविदा. Last Date Of Submission: २६-०८-२०२० PDF view
Date Of Upload: २६-०८-२०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून हीरो मोटो कॉर्पोरेशन स्पेअर पार्ट्स पुरवठाकरीता निविदा. Last Date Of Submission: ०९-०९-२०२० PDF view
Date Of Upload: २०-०८-२०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून हॉट स्टिम व्हेपोरायझर व इलेक्ट्रिक केटल पुरवण्यासाठी निविदा. Last Date Of Submission: २८-०८-२०२० PDF view
Date Of Upload: ०५-०८-२०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून हार्डवेअर सामान मागवण्याची निविदा. Last Date Of Submission: ११-०८-२०२० PDF view
Date Of Upload: ०३-०८-२०२० अपर पोलीस आयुक्त मो.परिवहन विभाग यांचे निविदा Last Date Of Submission: १०-०८-२०२० PDF view
Date Of Upload: ३०-०७-२०२० अपर पोलीस आयुक्त मो.परिवहन विभाग यांचे निविदा Last Date Of Submission: ०६-०८-२०२० PDF view
Date Of Upload: २९-०७-२०२० अपर पोलीस आयुक्त,(मोटर परिवहन विभाग), नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून नौकांच्या दुरुस्ती व देखभालीकरिता आवश्यक सुटे भाग मागवण्याची निविदा. Last Date Of Submission: ०५-०८-२०२० PDF view
Date Of Upload: १७-०७-२०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून बोट बोट एंजिने चे फायबर साहित्य खरेदी निविदा. Last Date Of Submission: २४-०७-२०२० PDF view
Date Of Upload: १७-०७-२०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून बोट एंजिनेचे भाग खरेदीचे निविदा Last Date Of Submission: २४-०७-२०२० PDF view
Date Of Upload: १६-०७-२०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटार परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून अँटीमायक्रोबीएल क्लिनर खरेदी निविदा. Last Date Of Submission: २३-०७-२०२० PDF view
Date Of Upload: ०९-०७-२०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून पंचगंगा निविदा Last Date Of Submission: १५-०७-२०२० PDF view
Date Of Upload: ०९-०७-२०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून इंद्रायणी निविदा Last Date Of Submission: १५-०७-२०२० PDF view
Date Of Upload: ०८-०७-२०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून पंचगंगा निविदा Last Date Of Submission: १४-०७-२०२० PDF view
Date Of Upload: ०८-०७-२०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून इंद्रायणी निविदा Last Date Of Submission: १४-०७-२०२० PDF view
Date Of Upload: ०८-०७-२०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून पेंट निविदा Last Date Of Submission: १४-०७-२०२० PDF view
Date Of Upload: १४-०६-२०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून पॉलिकार्बोनेट शीट यूव्ही निविदा Last Date Of Submission: १४-०६-२०२० PDF view
Date Of Upload: २८-०२-२०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून निविदा. Last Date Of Submission: ०४-०३-२०२० PDF view
Date Of Upload: २७-०२-२०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून निविदा, दिनांक २६-०२-२०२० ते ०४-०३-२०२० Last Date Of Submission: ०४-०३-२०२० PDF view
Date Of Upload: ०७-०२-२०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटार परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांचे कडून निविदा दि. ०७-०२-२०२० Last Date Of Submission: १३-०२-२०२० PDF view
Date Of Upload: ०७-०२-२०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटार परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांचे कडून निविदा Last Date Of Submission: १४-०२-२०२० PDF view
Date Of Upload: २७-०१-२०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून निविदा दिनांक २७-०१-२०२० Last Date Of Submission: ०४-०२-२०२० PDF view
Date Of Upload: २७-०१-२०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांच्या कडून निविदा दिनांक २७-०१-२०२० Last Date Of Submission: ०३-०२-२०२० PDF view
Date Of Upload: १७-०१-२०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटार परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांचे कडून निविदा दिनांक १७-०१-२०२० Last Date Of Submission: २४-०१-२०२० PDF view
Date Of Upload: १६-०१-२०२० अपर पोलीस आयुक्त (मो प ) यांचे आदेशाचे निविदा Last Date Of Submission: २३-०१-२०२० PDF view
Date Of Upload: १६-०१-२०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटार परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांचे कडून निविदा. Last Date Of Submission: २३-०१-२०२० PDF view
Date Of Upload: ०९-०१-२०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटार परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांचे कडून निविदा Last Date Of Submission: १६-०१-२०२० PDF view
Date Of Upload: ०९-०१-२०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटार परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांचे कडून निविदा Last Date Of Submission: १६-०१-२०२० PDF view
Date Of Upload: १७-०१-२०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटार परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांचे कडून निविदा दिनांक १७-०१-२०२० Last Date Of Submission: २३-०१-२०२० PDF view
Date Of Upload: २७-१२-२०१९ अपर पोलीस आयुक्त मोटर परिवहन मंडल यांचे दरपत्रक Last Date Of Submission: ०३-०१-२०२० PDF view
Date Of Upload: ०९-१२-२०१९ अपर पोलीस आयुक्त मोटर परिवहन मंडल यांचे दरपत्रक Last Date Of Submission: ०१-०१-२०२० PDF view
Date Of Upload: २०-१२-२०१९ अपर पोलीस आयुक्त ( मो प ) दुरूस्ती इंधन इंजेक्शन पंपची इ-निविदा Last Date Of Submission: २८-१२-२०१९ PDF view
Date Of Upload: १०-०२-२०२० अपर पोलीस आयुक्त, मोटार परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांचे कडून निविदा दि. ०७-०२-२०२० Last Date Of Submission: १३-०२-२०२० PDF view
Date Of Upload: ११-१२-२०१९ निविदा सूचना भाग-१ Last Date Of Submission: २३-१२-२०१९ PDF view
Date Of Upload: ११-१२-२०१९ ऑटोमोटिव्ह बॅटरी निविदाच्या अटी आणि शर्ती भाग-२ Last Date Of Submission: २३-१२-२०१९ PDF view
Date Of Upload: २७-११-२०१९ अपर पोलीस आयुक्त (मो प ) यांचे आदेशाचे निविदा Last Date Of Submission: ०५-१२-२०१९ PDF view
Date Of Upload: २७-११-२०१९ अपर पोलीस आयुक्त (मो प ) यांचे आदेशाचे निविदा Last Date Of Submission: ०५-१२-२०१९ PDF view
Date Of Upload: २२-११-२०१९ अपर पोलीस आयुक्त (मो प ) यांचे आदेशाचे निविदा Last Date Of Submission: २७-११-२०१९ PDF view
Date Of Upload: २२-११-२०१९ अपर पोलीस आयुक्त (मो प ) यांचे आदेशाचे निविदा Last Date Of Submission: २७-११-२०१९ PDF view
Date Of Upload: २१-११-२०१७ सहा.पो.आयुक्त (मोटर परिवहन ) यानी काढलेले सीट कवर दरपत्रक Last Date Of Submission: २८-११-२०१९ PDF view
Date Of Upload: १५-११-२०१९ सहा.पो.आयुक्त (मोटर परिवहन ) यानी काढलेले रोबिन एयर ऑइल दरपत्रक Last Date Of Submission: २१-११-२०१८ PDF view
Date Of Upload: १३-११-२०१९ वार्षिक देखभाल पुरवण्यासाठी मुंबई पोलीस निविदाकारांना ई-दरपत्रक Last Date Of Submission: २५-११-२०१९ PDF view
Date Of Upload: ०९-११-२०१८ अपर पोलीस आयुक्त (मो प ) यांचे आदेशाचे बोटीचे भागचे दरपत्रक Last Date Of Submission: १८-११-२०१९ PDF view
Date Of Upload: ३०-१०-२०१९ मोटर परिवहन विभाग मुंबई निविदा नंबर २ दि ३०-१०-२०१९ Last Date Of Submission: १९-११-२०१९ PDF view
Date Of Upload: ३०-१०-२०१९ मोटर परिवहन विभाग निविदा दि ३०-१०-२०१९ (बुलेट प्रूफ टायर्स रनफ्लॅट सिस्टम रिम्स) Last Date Of Submission: १९-११-२०१९ PDF view
Date Of Upload: ३०-१०-२०१९ पोलीस उपायुक्त ,मुंबई मोटर परिवहन विभाग निविदा दि ३०-१०-२०१९ Last Date Of Submission: १९-११-२०१९ PDF view
Date Of Upload: ३०-१०-२०१९ पोलीस उपायुक्त ,मुंबई मोटर परिवहन विभाग कोटेशन दि ३०-१०-२०१९ Last Date Of Submission: ०६-११-२०१९ PDF view
Date Of Upload: ०३-१०-२०१९ अपर पोलीस आयुक्त मोटर परिवहन यांचे इलेक्ट्रिकल व् हार्डवेयर यांचे पुरवठा दरपत्रक Last Date Of Submission: १०-१०-२०१९ PDF view
Date Of Upload: ०३-१०-२०१६ अपर पोलीस आयुक्त मोटर परिवहन यांचे एनपीएन सुट्टे भाग दरपत्रक Last Date Of Submission: १०-१०-२०१९ PDF view
Date Of Upload: ३०-०९-२०१९ मा. पोलीस उप आयुक्त ( मोटर परिवहन), मुंबई. दि. 30.09.2019 चे निविदा. Last Date Of Submission: ०८-१०-२०१९ PDF view
Date Of Upload: २३-०९-२०१९ मा.पोलीस उप आयुक्त ( मोटर परिवहन) यांच्या आदेशाने मोटर वाहन दुरुस्ती करणारे सामनाचे निविदा. Last Date Of Submission: ३०-०९-२०१९ PDF view
Date Of Upload: २३-०९-२०१९ मोटर परिवहन विभागात नविन प्रिंटर खरीदी करण्यासाठी दरपत्रक प्रसिद्ध होनेबाबत Last Date Of Submission: २७-०९-२०१९ PDF view
Date Of Upload: ०५-०९-२०१८ सह पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग Last Date Of Submission: १३-०९-२०१९ PDF view
Date Of Upload: १९-०८-२०१९ अप्पर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग Last Date Of Submission: २७-०८-२०१९ PDF view
Date Of Upload: १६-०७-२०१९ हायड्रॉलिक होस्ट माउंटिंग उभारणीसाठी एमटीकडून निविदा Last Date Of Submission: २३-०७-२०१९ PDF view
Date Of Upload: ३०-०७-२०१९ अप्पर पोलीस आयुक्त, मोटर परिवहन विभाग Last Date Of Submission: PDF view
Date Of Upload: ३१-०८-२०१९ अतिरिक्त पोलीस आयुक्त,मुंबई,यांचेकडून मोटार परिवहन निविदा Last Date Of Submission: ०९-०९-२०१९ PDF view
Date Of Upload: १३-०८-२०१९ पोलीस उपायुक्त ,मुंबई ,यांचेकडून (दुरुस्ती एसी युनिट)संदर्भात निविदा Last Date Of Submission: PDF view
Date Of Upload: १७-०७-२०१९ पो.उ.आ. ( मोटार परिवहन ) यांचेकडून गिअर बॉक्स दुरुस्ती संदर्भात निविदा Last Date Of Submission: २३-०७-२०१९ PDF view
Date Of Upload: १२-०७-२०१९ अपर पोलीस आयुक्त, मोटार परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांचे कडून निविदा Last Date Of Submission: २२-०७-२०१९ PDF view
Date Of Upload: ०८-०८-२०१९ पोलीस उपायुक्त, मोटार परिवहन विभाग, मुंबई, यांचेकडून ऑक्सिजन वायू चा पुरवठा संदर्भात निविदा Last Date Of Submission: PDF view
Date Of Upload: ०८-०८-२०१९ पोलीस उपायुक्त, मोटार परिवहन विभाग, मुंबई यांचेकडून उद्धरण (रेफ्रिजरंट) गॅसचा पुरवठा संदर्भात निविदा Last Date Of Submission: PDF view
Date Of Upload: १९-०७-२०१९ पो.उ.आ. ( मोटार परिवहन ) यांचेकडून हार्डवेअर सामुग्रीबाबत निविदा Last Date Of Submission: २५-०७-२०१९ PDF view
Date Of Upload: २५-०७-२०१९ मोटार परिवहन विभाग यांचेकडून निविदा Last Date Of Submission: ०१-०८-२०१९ PDF view
Date Of Upload: १६-०७-२०१९ मोटार परिवहन विभाग यांचेकडून निविदा Last Date Of Submission: २३-०७-२०१९ PDF view
Date Of Upload: ०८-०७-२०१९ मोटार परिवहन विभाग यांचेकडून निविदा Last Date Of Submission: १५-०७-२०१९ PDF view
Date Of Upload: १७-०७-२०१९ पो.उ.आ. ( मोटार परिवहन ) यांचेकडून गिअर बॉक्स दुरुस्ती संदर्भात निविदा Last Date Of Submission: २३-०७-२०१९ PDF view
Date Of Upload: १२-०७-२०१८ अपर पोलीस आयुक्त, मोटार परिवहन विभाग, नागपाडा, मुंबई यांचे कडून निविदा Last Date Of Submission: २२-०७-२०१९ PDF view
Date Of Upload: १९-०७-२०१९ पो.उ.आ. ( मोटार परिवहन ) यांचेकडून हार्डवेअर सामुग्रीबाबत निविदा Last Date Of Submission: २५-०७-२०१९ PDF view
Date Of Upload: ३१-०८-२०१९ मोटर परिवहन विभागाची निविदा (वार्षिक देखभाल - सी सी टी व्ही कॅमेरा बाबत) Last Date Of Submission: ०७-०९-२०१९ PDF view