Senior Police Officers


शशीकुमार मीना

शशीकुमार मीना

पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ - १


राजीव जैन

राजीव जैन

पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ - २


परमजित सिंह दहिया

परमजित सिंह दहिया

पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ - ३


विजय पाटील

विजय पाटील

पोलीस उप आयुक्त ( परिमंडळ - ४ )


प्रणय अशोक

प्रणय अशोक

पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ - ५


कृष्णकान्त उपाध्याय

कृष्णकान्त उपाध्याय

पोलीस उप आयुक्त (परिमंडळ ६)


प्रशांत कदम

प्रशांत कदम

पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ - ७


मंजुनाथ सिंगे

मंजुनाथ सिंगे

पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ - ८


अभिषेक त्रिमूखे

अभिषेक त्रिमूखे

पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ - ९


डॉ. महेश्वर रेड्डी

डॉ. महेश्वर रेड्डी

पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ - १०


विशाल ठाकूर

विशाल ठाकूर

पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ - ११


डी. एस. स्वामी

डी. एस. स्वामी

पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ - १२


गणेश शिंदे

गणेश शिंदे

पोलीस उप आयुक्त बंदर परिमंडळ


एन. अंबिका

एन. अंबिका

पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय १)


गीता चव्हाण

गीता चव्हाण

पोलीस उपायुक्त मुख्यालय 2


चैतन्या  एस.

चैतन्या एस.

पोलीस उप आयुक्त (अभियान)


बाळकृष्ण यादव

बाळकृष्ण यादव

पोलीस उप आयुक्त (बिनतारी संदेश विभाग)


प्रकाश जाधव

प्रकाश जाधव

पोलीस उप आयुक्त (प्रकटीकरण)


अकबर पठाण

अकबर पठाण

पोलीस उप आयुक्त (प्रकटीकरण - १)


पराग मणेरे

पराग मणेरे

पोलीस उप आयुक्त (आर्थिक गुन्हे शाखा - १ )


नंदकुमार ठाकूर

नंदकुमार ठाकूर

पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय व मध्ये विभाग, वाहतूक )


विनायक ढाकणे

विनायक ढाकणे

पोलीस उप आयुक्त ( पुर्व उपनगरे, वाहतूक )


सोमनाथ घार्गे

सोमनाथ घार्गे

पोलीस उप आयुक्त (पश्चिम उपनगरे, वाहतूक )


योगेश कुमार

योगेश कुमार

पोलीस उप आयुक्त (दक्षिण विभाग ), वाहतूक


डॉ शिवाजी राठोड

डॉ शिवाजी राठोड

पोलीस उप आयुक्त (विशेष शाखा - १)


नियति ठाकर - दवे

नियति ठाकर - दवे

पोलीस उप आयुक्त (विशेष शाखा - २ ( F.R.R.O. )


निमित गोयल

निमित गोयल

पोलीस उप आयुक्त सशस्त्र पोलीस, नायगांव


संदीप भाजीभाकरे

संदीप भाजीभाकरे

पोलीस उप आयुक्त सशस्त्र पोलिस, ताडदेव


संजय बी पाटील

संजय बी पाटील

पोलीस उप आयुक्त सशस्त्र पोलीस, वरळी


मोहन दहिकर

मोहन दहिकर

पोलीस उप आयुक्त सशस्त्र पोलीस, मरोळ


अश्विनी सानप

अश्विनी सानप

पोलीस उप आयुक्त सशस्त्र पोलीस (कोळे कल्याण)


डॉ. सौरभ त्रिपाठी

डॉ. सौरभ त्रिपाठी

पोलीस उप आयुक्त (संरक्षण)


शहाजी उमाप

शहाजी उमाप

पोलीस उप आयुक्त (सुरक्षा)


बाळसिंग राजपूत

बाळसिंग राजपूत

पोलीस उप आयुक्त (प्रतिबंधक)


श्रीकांत. परोपकारी

श्रीकांत. परोपकारी

पोलीस उप आयुक्त (विशेष कृती दल)


डॉ राजू भुजबळ

डॉ राजू भुजबळ

पोलीस उप आयुक्त (अंमलबजावणी)


दत्ता नलावडे

दत्ता नलावडे

पोलीस उप आयुक्त (अंमली पदार्थ विरोधी पथक)


अतिरिक्त कार्यभार पोलीस उपायुक्त अंमलबजावणी

अतिरिक्त कार्यभार पोलीस उपायुक्त अंमलबजावणी

पोलीस उप आयुक्त (सी.ए.डब्ल्यू.)


दिपक कृष्णाजी सiकोरे

दिपक कृष्णाजी सiकोरे

पोलीस उप आयुक्त (मंत्रालय सुरक्षा)


संग्रामसिंह प्रतापसिंह निशाणदार

संग्रामसिंह प्रतापसिंह निशाणदार

पोलीस उप आयुक्त (जलद प्रतिसाद दल )


डॉ.रश्मी करंदीकर

डॉ.रश्मी करंदीकर

पोलीस उप आयुक्त (सायबर गुन्हे)


रिक्त

रिक्त

पोलीस उप आयुक्त (तांत्रिक १, मोटर परिवहन विभाग)


रिक्त

रिक्त

पोलीस उप आयुक्त (तांत्रिक - २ (मोटर परिवहन विभाग))


सत्य नारायण

सत्य नारायण

अपर पोलीस आयुक्त (दक्षिण प्रादेशिक विभाग)


डॉ. ज्ञानेश्वर चव्हाण

डॉ. ज्ञानेश्वर चव्हाण

अपर पोलीस आयुक्त (मध्य प्रादेशिक विभाग)