Senior Police Officers


डॉ. हरी बालाजी. एन

डॉ. हरी बालाजी. एन

पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ - १


नीलोत्पल

नीलोत्पल

पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ - २


योगेश कुमार गुप्ता

योगेश कुमार गुप्ता

पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ - ३


संजय पाटील

संजय पाटील

पोलीस उप आयुक्त ( परिमंडळ - ४ )


प्रणय अशोक

प्रणय अशोक

पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ - ५


कृष्ण कान्त उपाध्याय

कृष्ण कान्त उपाध्याय

पोलीस उप आयुक्त (परिमंडळ ६)


प्रशांत कदम

प्रशांत कदम

पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ - ७


डॉ. डि.एस. स्वामी

डॉ. डि.एस. स्वामी

पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ - ८


मंजुनाथ सिंगे

मंजुनाथ सिंगे

पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ - ९


डॉ. महेश्वर रेड्डी

डॉ. महेश्वर रेड्डी

पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ - १०


विशाल ठाकूर

विशाल ठाकूर

पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ - ११


सोमनाथ घार्गे

सोमनाथ घार्गे

पोलीस उप आयुक्त परिमंडळ - १२


गीता चव्हाण

गीता चव्हाण

पोलीस उप आयुक्त बंदर परिमंडळ


अतिरिक्त कार्यभार पोलीस उप आयुक्त (जलद प्रतिसाद दल )

अतिरिक्त कार्यभार पोलीस उप आयुक्त (जलद प्रतिसाद दल )

पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय १)


अतिरिक्त कार्यभार पोलीस उप आयुक्त (जलद प्रतिसाद दल )

अतिरिक्त कार्यभार पोलीस उप आयुक्त (जलद प्रतिसाद दल )

पोलीस उपायुक्त मुख्यालय 2


अतिरिक्त कार्यभार पोलीस उप आयुक्त (सुरक्षा)

अतिरिक्त कार्यभार पोलीस उप आयुक्त (सुरक्षा)

पोलीस उप आयुक्त (अभियान)


बाळकृष्ण यादव

बाळकृष्ण यादव

पोलीस उप आयुक्त (बिनतारी संदेश विभाग)


अतिरिक्त कार्यभार पोलीस उप आयुक्त (प्रतिबंधक)

अतिरिक्त कार्यभार पोलीस उप आयुक्त (प्रतिबंधक)

पोलीस उप आयुक्त (प्रकटीकरण)


संग्रामसिंह निशाणदार

संग्रामसिंह निशाणदार

पोलीस उप आयुक्त (प्रकटीकरण - १)


प्रकाश भाऊराव जाधव

प्रकाश भाऊराव जाधव

पोलीस उप आयुक्त (आर्थिक गुन्हे शाखा - १ )


राज तिलक रौशन

राज तिलक रौशन

पोलीस उप आयुक्त (मुख्यालय व मध्य विभाग, वाहतूक )


विनायक ढाकणे

विनायक ढाकणे

पोलीस उप आयुक्त ( पुर्व उपनगरे, वाहतूक )


नितीन पवार

नितीन पवार

पोलीस उप आयुक्त (पश्चिम उपनगरे, वाहतूक )


प्रज्ञा जेडगे

प्रज्ञा जेडगे

पोलीस उप आयुक्त (दक्षिण विभाग ), वाहतूक


डॉ. शिवाजी राठोड

डॉ. शिवाजी राठोड

पोलीस उप आयुक्त (विशेष शाखा - १)


नियति ठाकर - दवे

नियति ठाकर - दवे

पोलीस उप आयुक्त (विशेष शाखा - २ ( F.R.R.O. )


अतिरिक्त कार्यभार पोलीस उप आयुक्त सशस्त्र पोलीस, ताडदेव

अतिरिक्त कार्यभार पोलीस उप आयुक्त सशस्त्र पोलीस, ताडदेव

पोलीस उप आयुक्त सशस्त्र पोलीस, नायगांव


श्रीकृष्ण कोकाटे

श्रीकृष्ण कोकाटे

पोलीस उप आयुक्त सशस्त्र पोलीस, ताडदेव


अतिरिक्त कार्यभार पोलीस उप आयुक्त सशस्त्र पोलीस, मरोळ

अतिरिक्त कार्यभार पोलीस उप आयुक्त सशस्त्र पोलीस, मरोळ

पोलीस उप आयुक्त सशस्त्र पोलीस, वरळी


सुनील भारद्वाज

सुनील भारद्वाज

पोलीस उप आयुक्त सशस्त्र पोलीस, मरोळ


हेमराजसिंह राजपूत

हेमराजसिंह राजपूत

पोलीस उप आयुक्त सशस्त्र पोलीस (कोळे कल्याण)


महेश चिमटे

महेश चिमटे

पोलीस उप आयुक्त (संरक्षण)


संजय लाटकर

संजय लाटकर

पोलीस उप आयुक्त (सुरक्षा)


डॉ. बाळसिंग राजपूत

डॉ. बाळसिंग राजपूत

पोलीस उप आयुक्त (प्रतिबंधक)


महेंद्र पंडित

महेंद्र पंडित

पोलीस उप आयुक्त (विशेष कृती दल)


डॉ राजू भुजबळ

डॉ राजू भुजबळ

पोलीस उप आयुक्त (अंमलबजावणी)


दत्ता नलावडे

दत्ता नलावडे

पोलीस उप आयुक्त (अंमली पदार्थ विरोधी पथक)


अतिरिक्त कार्यभार पोलीस उप आयुक्त (अंमलबजावणी)

अतिरिक्त कार्यभार पोलीस उप आयुक्त (अंमलबजावणी)

पोलीस उप आयुक्त (सी.ए.डब्ल्यू.)


अतिरिक्त कार्यभार पोलीस उप आयुक्त (संरक्षण)

अतिरिक्त कार्यभार पोलीस उप आयुक्त (संरक्षण)

पोलीस उप आयुक्त (मंत्रालय सुरक्षा)


शाम भिमराव घुगे

शाम भिमराव घुगे

पोलीस उप आयुक्त (जलद प्रतिसाद दल )


अतिरिक्त कार्यभार पोलीस उप आयुक्त सशस्त्र पोलीस (कोळे कल्याण)

अतिरिक्त कार्यभार पोलीस उप आयुक्त सशस्त्र पोलीस (कोळे कल्याण)

पोलीस उप आयुक्त (सायबर गुन्हे)


रिक्त

रिक्त

पोलीस उप आयुक्त (तांत्रिक १, मोटर परिवहन विभाग)


रिक्त

रिक्त

पोलीस उप आयुक्त (तांत्रिक - २ (मोटर परिवहन विभाग))


दिलीप सावंत

दिलीप सावंत

अपर पोलीस आयुक्त (दक्षिण प्रादेशिक विभाग)


डॉ. ज्ञानेश्वर चव्हाण

डॉ. ज्ञानेश्वर चव्हाण

अपर पोलीस आयुक्त (मध्य प्रादेशिक विभाग)