Senior Police Officers


संजय दराडे

संजय दराडे

अपर पोलीस आयुक्त (पूर्व प्रादेशिक विभाग)


विनायक बद्रीनारायन देशमुख

विनायक बद्रीनारायन देशमुख

अपर पोलीस आयुक्त (पश्चिम प्रादेशिक विभाग)


वीरेन्द्र मिश्र

वीरेन्द्र मिश्र

अपर पोलीस आयुक्त (उत्तर प्रादेशिक विभाग)


डॉ. महेश पाटील

डॉ. महेश पाटील

अपर पोलीस आयुक्त (वाहतूक)


एस. वीरेश प्रभू

एस. वीरेश प्रभू

अपर पोलीस आयुक्त (गुन्हे)


राजीव जैन

राजीव जैन

अपर पोलीस आयुक्त (विशेष शाखा)


अतिरिक्त कार्यभार अपर पोलीस आयुक्त मध्य प्रादेशिक विभाग

अतिरिक्त कार्यभार अपर पोलीस आयुक्त मध्य प्रादेशिक विभाग

अपर पोलीस आयुक्त (सशस्त्र पोलीस)


अतिरिक्त कार्यभार अपर पोलीस आयुक्त (विशेष शाखा)

अतिरिक्त कार्यभार अपर पोलीस आयुक्त (विशेष शाखा)

अपर पोलीस आयुक्त (संरक्षण व सुरक्षा)


निशिकांत मोरे

निशिकांत मोरे

अपर पोलीस आयुक्त (मोटार परिवहन विभाग) (तांत्रिक)


विश्वास नांगरे पाटील

विश्वास नांगरे पाटील

पोलीस सह आयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था)


राजकुमार व्हटकर

राजकुमार व्हटकर

पोलीस सह आयुक्त (प्रशासन)


राजवर्धन

राजवर्धन

पोलीस सह आयुक्त (वाहतूक)


प्रविणकुमार पडवळ

प्रविणकुमार पडवळ

पोलीस सह आयुक्त (आर्थिक गुन्हे शाखा)


सुहास वारके

सुहास वारके

पोलीस सह आयुक्त (गुन्हे)


श्री. विवेक फणसळकर

श्री. विवेक फणसळकर

पोलीस आयुक्त