Senior Police Officers


अनिल पारस्कर

अनिल पारस्कर

अपर पोलीस आयुक्त (मध्य प्रादेशिक विभाग)


वाहतूक प्रशिक्षण केंद्र, १ ला मजला, डॉ. बी.ए.रोड, हंसराज लेन, भायखळा (पूर्व), मुंबई - ४०००२७

महेश पाटील

महेश पाटील

अपर पोलीस आयुक्त (पूर्व प्रादेशिक विभाग)


चेंबूर पोलीस ठाणे, कंपाउंड, समोर. बसंत पार्क, आर.सी. रोड, चेंबूर, मुंबई ४०० ०७१

परमजीत सिंह दहिया

परमजीत सिंह दहिया

अपर पोलीस आयुक्त (पश्चिम प्रादेशिक विभाग)


प्लॉट क्र. १०५, कार्टर रोड, आशिर्वाद बंगल्याजवळ, वांद्रे पश्चिम, मुंबई - ४०००५०

राजीव जैन

राजीव जैन

अपर पोलीस आयुक्त (उत्तर प्रादेशिक विभाग)


श्याम नारायण ठाकुर मार्ग, ठाकुर गाव, कांदिवली पूर्व, मुंबई - ४००१०१

एम. रामकुमार

एम. रामकुमार

अपर पोलीस आयुक्त (वाहतूक)


मुंबई वाहतूक पोलीस मुख्यालय, ५ वा मजला, सर पोचखानवाला रोड, वरळी, मुंबई - ४०० ०३०

शशि कुमार मीना

शशि कुमार मीना

अपर पोलीस आयुक्त (गुन्हे)


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचेकार्यालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, डॉ. दादाभाई नौरोजी मार्ग, क्रॉफर्ड मार्केट समोर, मुंबई - ४००००१

अति.कार्यभार अपर पोलीस आयुक्त (गुन्हे)

अति.कार्यभार अपर पोलीस आयुक्त (गुन्हे)

अपर पोलीस आयुक्त (विशेष शाखा)


बद्दरुद्दीन तयबजी मार्ग, जी. टी. हॉस्पिटल जवळ, मुंबई ४०० ००१

अभिषेक भगवान त्रिमुखे

अभिषेक भगवान त्रिमुखे

अपर पोलीस आयुक्त (सशस्त्र पोलीस)


सशस्त्र पोलीस नायगांव, दहिवळकर बुवा मार्ग, दादर पूर्व, नायगांव, मुंबई - ४०००१४

विनीता साहू

विनीता साहू

अपर पोलीस आयुक्त (संरक्षण व सुरक्षा)


२८, वजू कोटक मार्ग, बॅलार्ड पिअर, मुंबई ४०० ००१

अति. कार्यभार पो.उप.आ-(तंत्रज्ञान १)

अति. कार्यभार पो.उप.आ-(तंत्रज्ञान १)

अपर पोलीस आयुक्त (मोटार परिवहन विभाग) (तांत्रिक)


एम टी मोटार वाहतूक विभाग, पहिला मजला, समोर. साबुसीदिक कॉलेज, नागपाडा, मुंबई - ४०० ००८

सत्य नारायण

सत्य नारायण

पोलीस सह आयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था)


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचेकार्यालय, डॉ. दादाभाई नौरोजी मार्ग, क्रॉफर्ड मार्केट समोर, मुंबई - ४००००१

एस. जयकुमार

एस. जयकुमार

पोलीस सह आयुक्त (प्रशासन)


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचेकार्यालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, डॉ. दादाभाई नौरोजी मार्ग, क्रॉफर्ड मार्केट समोर, मुंबई - ४००००१

अनिल कुंभारे

अनिल कुंभारे

पोलीस सह आयुक्त (वाहतूक)


मुंबई वाहतूक पोलीस मुख्यालय, ६ वा मजला, सर पोचखानवाला रोड, वरळी, मुंबई ४०० ०३०

निशीथ मिश्र

निशीथ मिश्र

पोलीस सह आयुक्त (आर्थिक गुन्हे शाखा)


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचेकार्यालय, नवीन प्रशासकीय इमारत, डॉ. दादाभाई नौरोजी मार्ग, क्रॉफर्ड मार्केट समोर, मुंबई - ४००००१

लखमी गौतम

लखमी गौतम

पोलीस सह आयुक्त (गुन्हे)


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचेकार्यालय, डॉ. दादाभाई नौरोजी मार्ग, क्रॉफर्ड मार्केट समोर, मुंबई - ४००००१

श्री. देवेन भारती

श्री. देवेन भारती

विशेष पोलीस आयुक्त


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचेकार्यालय, डॉ. दादाभाई नौरोजी मार्ग, क्रॉफर्ड मार्केट समोर, मुंबई - ४००००१

श्री. विवेक फणसळकर

श्री. विवेक फणसळकर

पोलीस आयुक्त


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचेकार्यालय, डॉ. दादाभाई नौरोजी मार्ग, क्रॉफर्ड मार्केट समोर, मुंबई - ४००००१