Senior Police Officers


संजय दराडे

संजय दराडे

अपर पोलीस आयुक्त (पूर्व प्रादेशिक विभाग)


संदीप कर्णिक

संदीप कर्णिक

अपर पोलीस आयुक्त (पश्चिम प्रादेशिक विभाग)


प्रविणकुमार पडवळ

प्रविणकुमार पडवळ

अपर पोलीस आयुक्त (उत्तर प्रादेशिक विभाग)


सत्य नारायण

सत्य नारायण

अपर पोलीस आयुक्त (वाहतूक)


एस. वीरेश प्रभू

एस. वीरेश प्रभू

अपर पोलीस आयुक्त (गुन्हे)


राजीव जैन

राजीव जैन

अपर पोलीस आयुक्त (विशेष शाखा)


वीरेन्द्र मिश्र

वीरेन्द्र मिश्र

अपर पोलीस आयुक्त (सशस्त्र पोलीस)


निशीथ मिश्र

निशीथ मिश्र

अपर पोलीस आयुक्त (संरक्षण व सुरक्षा)


अतुल पाटील

अतुल पाटील

अपर पोलीस आयुक्त (मोटार परिवहन विभाग) (तांत्रिक)


विश्वास नांगरे पाटील

विश्वास नांगरे पाटील

पोलीस सह आयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था)


राजकुमार व्हटकर

राजकुमार व्हटकर

पोलीस सह आयुक्त (प्रशासन)


राजवर्धन

राजवर्धन

पोलीस सह आयुक्त (वाहतूक)


निकेत कौशिक

निकेत कौशिक

पोलीस सह आयुक्त (आर्थिक गुन्हे शाखा)


मिलिंद भारंबे

मिलिंद भारंबे

पोलीस सह आयुक्त (गुन्हे)


श्री. हेमंत नगराळे

श्री. हेमंत नगराळे

पोलीस आयुक्त