विशेष शाखा

About Us


विशेष शाखेचे मुख्य कार्य गुप्तवार्ताचे संकलन व एकत्रिकरण करणे आहे. सर्व प्रादेशिक व परिमंडळात उप-शाखा आहेत

विशेष शाखा - १

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्रातील कोणत्याही भागात राष्ट्रविरोधी घटकांबाबत माहिती मिळवण्याकरीता शासन निर्णय क्रमांक एसएएस -१०/ ०३/१५/ एसबी -४ , दिनांक ८ जुलै २००४ अन्वये निर्मिती केली.

विशेष शाखा - २

पोलीस उप आयुक्त (विशेष शाखा-II) व FRRO, मुंबई हे या विभागाचे प्रमुख अधिकारी असून त्यांच्या अधिपत्याखालील छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मुंबई सी-पोर्ट, जेएनपीटी, न्हावाशेवा बंदर येथील इमिग्रेशन कामकाजाची निगराणी करणे. त्या व्यतिरिक्त परदेशी नागरिक नोंदणी शाखा, परदेशी नागरिकांची नोंदणी, त्यांच्या विसा कालावधीत वाढ करणे आणि निर्गमन परवाना (Exit Permit) जारी करणे इ कामकाज केली जातात. (www.boi.gov.in/www.indianfrro.gov.in) 
परदेशी सेवा कक्ष ( परदेशी नागरिकांची चौकशी आणि त्यानंतरची कायदेशीर कारवाई जसे निर्वासन, काळी यादी तयार करणे इ. )
ओ.सी.आय. कक्ष , पारपत्र शाखा ( पोलीस पडताळणीकरीता आर.पी.ओ. आणि स्थानिक पोलीस यांच्यामधील समन्वय संस्था - www.passportindia.gov.in )

एफआरआरओ, मुंबई

एफआरएफओ ( FRRO ) कार्यालय, नोंदणी, व्हिसा ऍटस्टीशन्स, रिटर्न व्हिसा आणि पीआयओ आणि ओसीआय कार्ड्ससाठी अर्जांची प्रक्रिया करते. 
एफआरओ मुंबई कार्यालय पत्ता : अंनेक्स-०२ इमारत, ०३ला मजला, बद्रुद्दीन तय्यबजी मार्ग,
सेंट जेवियर्स कॉलेज मागे, टाईम्स ऑफ इंडिया लेन, मुंबई ४००००१ .
जवळचे रेल्वे स्थानक - छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनल (सी.एस.टी.एम), मध्य रेल्वे 
एफआरआरओ टेलिफोन क्रं. : ०२२ -२२६२११६९ , फॅक्स क्रं. 
०२२ -२२६२०७२१ 

नोंदणी आणि व्हिसा सेवांसाठी चौकशीकरिता टेलिफोन क्रमांक ०२२ -२२६२०४४६ वर संपर्क साधू शकता. 
पीआयओ / ओसीआय साठीची चौकशीकरिता टेलिफोन क्रमांक ०२२ -२२६२११६७ वर संपर्क साधू शकता. 

कामाचे तास : एफआरआरओ मुंबई कार्यालय नोंदणी आणि विस्तार पत्रांच्या प्रक्रियेसाठी सोमवार ते शुक्रवार सकाळी९ .३० वा. ते रात्री १ .०० वा. पर्यंत आणि महिन्याच्या पहिला, तिसरा आणि पाचवा शनिवारी १२.०० वा. पर्यंत खुले असते.