Police Station Incharge


शरद निवृत्ती ओहोळ

शरद निवृत्ती ओहोळ

व. पो. नि. ( कांजूर मार्ग )


नामदेव शिंदे

नामदेव शिंदे

व. पो. नि. ( कस्तुरबा मार्ग )


संजय देवराम निकुंबे

संजय देवराम निकुंबे

व. पो. नि. ( खेरवाडी )


प्रकाश बेले

प्रकाश बेले

व. पो. नि. ( कुरार )


शशांक गणपत शेळके

शशांक गणपत शेळके

व. पो. नि. ( कुर्ला )


रवी आनंदराव सरदेसाई

रवी आनंदराव सरदेसाई

व. पो. नि. ( एम.एच.बी.कॉलनी )


जगदीश शिंदे

जगदीश शिंदे

व. पो. नि. ( एम.आय.डी.सी. )


आनंदा दादू होडगे.

आनंदा दादू होडगे.

व. पो. नि. ( एम.आर.ए.मार्ग )


विलास शिंदे

विलास शिंदे

व. पो. नि. ( माहिम )


धनंजय तुकाराम लिगाडे

धनंजय तुकाराम लिगाडे

व. पो. नि. ( मालाड )


सूर्यकांत बांगर

सूर्यकांत बांगर

व. पो. नि. ( मलबार हिल )


प्रकाश हिंदुराव चौगुले

प्रकाश हिंदुराव चौगुले

व. पो. नि. ( मानखुर्द )


विश्वनाथ कोळेकर

विश्वनाथ कोळेकर

व. पो. नि. ( मरीन ड्राईव्ह )


नितीन मानशिंग बोबडे

नितीन मानशिंग बोबडे

व. पो. नि. ( माटुंगा )


विजय धोंडीबा भिसे

विजय धोंडीबा भिसे

व. पो. नि. ( मुलुंड )


मनीषा रावखंडे

मनीषा रावखंडे

व. पो. नि. ( मुंबई सागरी -१ )


सुभाष शेजूळ ( अतिरिक्त कार्यभार )

सुभाष शेजूळ ( अतिरिक्त कार्यभार )

व. पो. नि. ( मुंबई सागरी -२ )