Police Station Incharge


राजेश प्रभाकर केवळे

राजेश प्रभाकर केवळे

व. पो. नि. ( ना.म.जोशी मार्ग )


रमेश दिगंबर खाडे

रमेश दिगंबर खाडे

व. पो. नि. ( नागपाडा )


सुनील छबनराव कांबळे

सुनील छबनराव कांबळे

व. पो. नि. ( नवघर )


चंद्रशेकर दत्तात्रय बाबल

चंद्रशेकर दत्तात्रय बाबल

व. पो. नि. ( नेहरू नगर )


शशिकांत आनंदराव भंडारे

शशिकांत आनंदराव भंडारे

व. पो. नि. ( निर्मल नगर )


रविदत्त सावंत

रविदत्त सावंत

व. पो. नि. ( पंतनगर )


विनायक भागोजी मेर

विनायक भागोजी मेर

व. पो. नि. ( पार्कसाईट )


श्रीकांत निंगोजी राजारामपाटील

श्रीकांत निंगोजी राजारामपाटील

व. पो. नि. ( पायधुनी )


कुमुद जगन्नाथ कदम

कुमुद जगन्नाथ कदम

व. पो. नि. ( आर.ए.के.मार्ग )


बाळासाहेब श्रीहरी घावटे

बाळासाहेब श्रीहरी घावटे

व. पो. नि. ( आर.सी.एफ. )


बळवंत देशमुख

बळवंत देशमुख

व. पो. नि. ( साकीनाका )


आनंदराव परशुराम हाके

आनंदराव परशुराम हाके

व. पो. नि. ( समता नगर )


ज्ञानेश्वर रामनाथ गणोरे

ज्ञानेश्वर रामनाथ गणोरे

व. पो. नि. ( सांताक्रुझ )


मनोज हरिभाऊ सैन्द्रे

मनोज हरिभाऊ सैन्द्रे

व. पो. नि. ( शिवडी )


दीपक हनुमंत पालव.

दीपक हनुमंत पालव.

व. पो. नि. ( शाहू नगर )


अर्जुन रामकृष्ण रजाने

अर्जुन रामकृष्ण रजाने

व. पो. नि. ( शिवाजीनगर )


सतीश कृष्णाराव  कसबे

सतीश कृष्णाराव कसबे

व. पो. नि. ( शिवाजी पार्क )


मनोज श्यामसुंदर हिर्लेकर

मनोज श्यामसुंदर हिर्लेकर

व. पो. नि. ( शीव )