Police Station Incharge


सुभाष आनंदराव बोराडे

सुभाष आनंदराव बोराडे

व. पो. नि. ( सर जे.जे. मार्ग )


विवेक वसंतराव शेंडे

विवेक वसंतराव शेंडे

व. पो. नि. ( ताडदेव )


रेहाना शेख

रेहाना शेख

व. पो. नि. ( ट्रॉम्बे )


राजीव शिवाजीराव चव्हाण

राजीव शिवाजीराव चव्हाण

व. पो. नि. ( विनोबा भावे नगर )


किशोरकुमार केशव शिंदे

किशोरकुमार केशव शिंदे

व. पो. नि. ( व्ही.पी.रोड )


सुनयना सुभोध नटे

सुनयना सुभोध नटे

व. पो. नि. ( वाकोला )


नरेंद्र शामराव मोरे

नरेंद्र शामराव मोरे

व. पो. नि. ( वनराई )


सिराज हजरतसो इनामदार

सिराज हजरतसो इनामदार

व. पो. नि. ( वर्सोवा )


संजय शिवाजी नार्वेकर

संजय शिवाजी नार्वेकर

व. पो. नि. ( विलेपार्ले )


ज्ञानेश्वर  दत्तात्रय आरगडे

ज्ञानेश्वर दत्तात्रय आरगडे

व. पो. नि. ( वडाळा ट्रक टर्मिनल )


अनिल बाबुराव कोळी

अनिल बाबुराव कोळी

व. पो. नि. ( वरळी )


सरला सत्तरसिंग वसावे

सरला सत्तरसिंग वसावे

व. पो. नि. ( यलो गेट )