पुनर्वसन    युवा गुन्हेगारांना ओळखणे आणि त्यांचे पुनर्वसन करावे जेणेकरून ते गुन्हेगारी जगताकडे परत जाणार नाहीत.