Divisional ACP′s


दिपक निकम

दिपक निकम

ACP ( घाटकोपर विभाग )


दुसरा मजला, घाटकोपर पोलीस ठाणे, चिराग नगर,एल.बी.एस मार्ग, घाटकोपर (प.), मुंबई- ४०००८६

दिनकर शिलवते

दिनकर शिलवते

ACP ( विक्रोळी विभाग )


पहिला मजला, विक्रोळी पोलीस ठाणे, कन्नमवार नगर २, विकास कॉलेज जवळ, विक्रोळी (पू), मुंबई-८३.

जितेंद्र आगरकर

जितेंद्र आगरकर

ACP ( भांडुप विभाग )


दुसरा मजला, भांडुप पोलीस ठाणे, कृष्णा थिएटर जवळ, एल.बी.एस. मार्ग, भांडुप (पश्चिम), मुंबई ४०० ०७८.

रविंद्र दळवी

रविंद्र दळवी

ACP ( मुलुंड विभाग )


दुसरा मजला, मुलुंड पोलीस ठाणे, पुरुषोत्तम खेमराज भवन, नेताजी सुभाष रोड, मुलुंड (प.), मुंबई-८०.

जॉर्ज फर्नांडिस

जॉर्ज फर्नांडिस

ACP ( वाकोला विभाग )


दुसरा मजला, विलेपार्ले पोलीस ठाणे, सेंटॉर हॉटेल जवळ, नेहरू रोड (विस्तार), विलेपार्ले (पू), मुंबई-९९

सुहास कांबळे

सुहास कांबळे

ACP ( खेरवाडी विभाग )


पहिला मजला, बी.के.सी. पोलीस ठाणे, वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स रोड, आय.सी.आय.सी.आय. बँकसमोर, वांद्रे (पूर्व), मुंबई ४०० ०५१.

श्रीराम कोरेगावकर

श्रीराम कोरेगावकर

ACP ( विमानतळ विभाग )


विमानतळ पोलीस ठाणेजवळ, विमानतळ टर्मिनल इमारत, टर्मिनल १ बी इमारत, गेट क्रमांक ०१ जवळ, डोमेस्टिक विमानतळ,सी.एस.आय.ए. विलेपार्ले (पूर्व), मुंबई ४०००९९

अति. कार्यभार सपोआ सांताक्रुझ  विभाग

अति. कार्यभार सपोआ सांताक्रुझ विभाग

ACP ( वांद्रे विभाग )


वांद्रे पोलीस ठाणे जवळ, हिल रोड, वांद्रे (पश्चिम), मुंबई ४०००५०.

सुर्यकांत बांगर

सुर्यकांत बांगर

ACP ( ओशिवरा विभाग )


मेगा मॉलसमोर, नवीन लिंक रोड, आनंद एनजीआर जंक्शन, जोगेश्वरी (वेस्ट)

महेश मुगुटराव

महेश मुगुटराव

ACP ( सांताक्रुझ विभाग )


पहिला मजला, सांताक्रूझ पोलीस ठाणे, जुहू गार्डन समोर, लिंक रोड, सांताक्रूझ (प), मुंबई-५४.

शशिकांत माने

शशिकांत माने

ACP ( डी.एन. नगर विभाग )


पहिला मजला, डी.एन. नगर पोलीस ठाणे, न्यू लिंक रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई.

विनायक मेर

विनायक मेर

ACP ( मेघवाडी विभाग )


भारतकुमार सूर्यवंशी

भारतकुमार सूर्यवंशी

ACP ( साकीनाका विभाग )


आदि शंकराचार्य मार्ग, पवारवाडी, पंचकुटीर बस स्टॉप जवळ, सुवर्ण मंदिराच्या मागे, जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोड, आय.आय.टी. पवई, मुंबई -४०००७६

डॉ शशिकांत भोसले

डॉ शशिकांत भोसले

ACP ( अंधेरी विभाग )


प्रसादम प्युअर व्हेज रेस्टॉरंटसमोर, व्हर्टेक्स जंक्शन, अंधेरी (पूर्व), मुंबई.

रेणुका बागडे

रेणुका बागडे

ACP ( गोरेगांव विभाग )


ई विंग, तळमजला, ३ डोंगरी पोलीस लाईन, संस्कार धन महाविद्यालय, गोरेगाव पश्चिम मुंबई - ४००१०४

शैलेंद्र धिवार

शैलेंद्र धिवार

ACP ( मालवणी विभाग )


मार्वे रोड, आकाशवाणीच्या बाजूला, ग्रीन व्हिलेज रिसॉर्टसमोर मुंबई - ४०००९५

धरणेंद्र कांबळे

धरणेंद्र कांबळे

ACP ( बोरिवली विभाग )


पहिला मजला, बोरिवली पोलीस ठाणे, बोरिवली रेल्वे ठाणेसमोर, स्वामी विवेकानंद मार्ग, बोरिवली (पश्चिम), मुंबई.

दत्तात्रय ढोले

दत्तात्रय ढोले

ACP ( दिंडोशी विभाग )


दुसरा मजला, दिंडोशी पोलीस ठाणे, वृंदावन सोसायटी, साईबाबा मंदिराच्या मागे, वेस्टर्न एक्स्प्रेस जवळ. महामार्ग, मालाड (पू), मुंबई- ४०००९७

नितीन रामचंद्र अलकनुरे

नितीन रामचंद्र अलकनुरे

ACP ( समतानगर विभाग )


रामचंद्र लोटलीकर

रामचंद्र लोटलीकर

ACP ( सायबर विभाग )