×

Police officers


नाना दगडू शिंदे

पोलीस निरीक्षक

गुन्हे


मोहन फकिरा सरोदे

सहाय्यक पोलीस निरीक्षक

जनसंपर्क अधिकारी


विक्रम गुलाबराव मोहिते

सहा. पोलीस निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०१


विनायक पोपटराव बाबर

पोलीस उप निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०२


संभाजी बाबुराव बनसोडे

सहा. पोलीस निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०३


विजय गणपत वाघमारे

सहा. पोलीस निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०४