×

History


-

अंधेरी पोलीस ठाणे

अंधेरी पोलिस स्टेशनची स्थापना १९४० मध्ये भारताच्या स्वातंत्र्यापूर्वी झाली.

अंधेरी पोलीस ठाण्याचे क्षेत्र - एकूण क्षेत्र १४ चौरस किलोमीटर आहे. काही भागात मोगरापाडा, अंबेवाडी,गुंडावली, काजूवाडी, इस्लामपुरा यासारख्या झोपडपट्ट्या समाविष्ट आहेत. तसेच जे. बी. नगर, गुंडावली, संभाजी नगर, कोलडोंगरी, विजय नगर सोसायटी, पारशीवाडा, चकाला, साईवाडी, साटमवाडी, ओम नगर यासारख्या विकसित भागात पोलीस ठाण्याचे क्षेत्र आहेत.

पोलीस ठाणे स्थापना - सन १९४०