×

Sr. Police Inspector's Tenure Table


Senior PI's Name
From Date
To Date

एम. एच. बेनाळकर

पी. व्ही. मथुरे

एम. एस. सूर्यवंशी

सुरेश आर. निर्मल

शंकर ए. धनावडे

श्रीकांत व्ही. मोहिते

प्रफुल्ल एस. फडके

श्रीमती रोहिणी काळे

संजय भालेराव