×

Police officers


दिलीप ठकनाथ गुजर

पोलीस निरीक्षक

प्रशासन


अशोक संपत ठुबे

पोलीस निरीक्षक

गुन्हे


गंगाराम कृष्णा पाटील

पोलीस निरीक्षक

कायदा व सुव्यवस्था


रेणुका शुभराज बुवा

पोलीस निरीक्षक

जनसंपर्क अधिकारी


सुनील शंकर लोमटे

सहा. पोलीस निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०१


रणजित विष्णू जाधव

सहा. पोलीस निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०२


सुनील नागनाथ अंकोलीकर

सहा. पोलीस निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०३


तबस्सुम एस. शादीवान

सहा. पोलीस निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०४