×

History


- १९८७

पंतनगर पोलीस ठाणे

वाढती लेाकसंख्या व वाढती गुन्हेगारी यामुळे व लेाकांच्या सोईकरीता घाटकोपर व टिळक नगर पोलीस ठाणेच्या काही भागांची विभागणी करून पंतनगर पोलीस ठाणेची सन १९८७ साली स्थापना करण्यात आली .