×

Police officers


अमर विठ्ठल जगदाळे

पोलीस निरीक्षक

प्रशासन


धनंजय यशवंत फडतरे

पोलीस निरीक्षक

गुन्हे


संदिप सखारामराव शिंदे

पोलीस निरीक्षक

कायदा व सुव्यवस्था


अशोक बाबूराव मोरे

पोलीस निरीक्षक

जनसंपर्क अधिकारी


भगवंत लक्ष्मण चौधरी

पोलीस उप निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०१


सचिन शिवाजी इंगवले

सहा. पोलीस निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०२


नवनाथ मामा रुपनवर

पोलीस उप निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०३


प्रमोद पांडुरंग साळोखे

पोलीस उप निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०४