×

Police officers


मनोज हरिभाऊ सैन्द्रे

पोलीस निरीक्षक

प्रशासन


सदाशिव रघुनाथ शेलार

पोलीस निरीक्षक

गुन्हे


विजय भिकाजी कानडे

पोलीस निरीक्षक

कायदा व सुव्यवस्था


हनुमंत पांडुरंग कांबळे

सहा. पोलीस निरीक्षक

जनसंपर्क अधिकारी


अश्विनी लक्ष्मीकांत माने

पोलीस उप निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०१


चारू चंद्रकांत भारती

सहा. पोलीस निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०२