×

Sr. Police Inspector′s Tenure Table


Senior PI′s Name
From Date
To Date

माणिकराव एन. मते

पुराशोत्तम गवंडे

ज्ञानेश्वर जाधव

ज्ञानेश्वर शिंदे

रामचंद्र गायकवाड

विजयकुमार भालशंकर

हेमंत एम सावंत

विठ्ठल शिंदे