×

History


-

चारकोप पोलीस ठाणे

चारकोप पोलिस स्टेशन सन २००२ मध्ये स्थापन करण्यात आले. सन २०१० मध्ये ते सेक्टर-२ मधील नेताजी सुभाषचंद्र रोड, चारकोप, मुंबई येथे नव्याने बांधलेल्या इमारतीमध्ये आणि परिमंडळ - ११ अधिकार क्षेत्रामध्ये स्थानांतरित करण्यात आले.

चारकोप पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत हिंदू - ६५%, मुस्लिम - ५%, बौद्ध - २०%, कॅथलिक - २%, इतर - ८% अशी मिश्र लोकसंख्या आहे. पोलीस स्टेशन क्षेत्र ४ बीट्समध्ये विभागलेले आहे. प्रत्येक बीटसाठी २ अधिकारी नियुक्त केले जातात आणि एक पी.आय. त्यांच्या कामाचे पर्यवेक्षण करण्यासाठी देखील नियुक्त केले आहे.