×

Police officers


VINOD KRISHNA PAWAR

पोलीस निरीक्षक

प्रशासन


उमेश सोपान मचिंदर

पोलीस निरीक्षक

गुन्हे


शशिकांत सातप्पा सावंत

पोलीस निरीक्षक

कायदा व सुव्यवस्था


राजेंद्र सातपुते

पोलीस निरीक्षक

जनसंपर्क अधिकारी


विजय आत्माराम शिंदे

पोलीस उप निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०१


शिल्पा गणपतराव दुथडे

सहा. पोलीस निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०२


भगवान हरि जाधव

सहा. पोलीस निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०३


अमर शिवाजी ढेंगे

सहा. पोलीस निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०४