×

Police officers


आनंद दगडु मुळे

पोलीस निरीक्षक

प्रशासन


गोपाळ बासु पवार

पोलीस निरीक्षक

गुन्हे


माधुरी भालचंद्र पाटील

पोलीस निरीक्षक

कायदा व सुव्यवस्था


मनोहर रामा कारंडे

सहा. पोलीस निरीक्षक

जनसंपर्क अधिकारी


निकीता राजाराम नारणे

पोलीस उप निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०१


पोपट बबन टिळेकर

पोलीस उप निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०२


सुभाष गोपाळ राठोड

पोलीस उप निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०३