×

Police officers


विलास नानाजी ठाकरे

पोलीस निरीक्षक

कायदा व सुव्यवस्था


आनंद कांबळे

पोलीस निरीक्षक, गुन्हे

पोलीस निरीक्षक, गुन्हे


सदाशिव तुकाराम सावंत

पोलीस निरीक्षक

जनसंपर्क अधिकारी


सचिन आनंदराव पाटील

सहाय्यक पोलीस निरीक्षक


सोहन सुरेशराव कदम

सहायक पोलीस निरीक्षक

सहायक पोलीस निरीक्षक


श्रृंखला श्रीकांत पाटील

पोलीस उप निरीक्षक

पोलीस उप निरीक्षक


सखाराम बळीराम काळे

पोलीस उप निरीक्षक

पोलीस उप निरीक्षक


विराज विठ्ठल जगदाळे

सहायक पोलीस निरीक्षक

सहायक पोलीस निरीक्षक


नारायण मच्छिंद्र खाडे

पोलीस उप निरीक्षक

पोलीस उप निरीक्षक


मनोज नारायण गदळे

पोलीस उप निरीक्षक

पोलीस उप निरीक्षक


विजय महादेव राणे

पोलीस उप निरीक्षक

पोलीस उप निरीक्षक


प्रकाष हरिबा घाडगे

पोलीस उप निरीक्षक

पोलीस उप निरीक्षक


प्रविण आनंत खानविलकर

पोलीस उप निरीक्षक

पोलीस उप निरीक्षक


किरण रखमा सानप

सहायक पोलीस निरीक्षक

सहायक पोलीस निरीक्षक


इंद्रजित आनंदराव भिसे

पोलीस उप निरीक्षक

पोलीस उप निरीक्षक


मनोहर कोंडीराम सोनावणे

सहायक पोलीस निरीक्षक

सहायक पोलीस निरीक्षक


बाबासो नामदेव पाटील

सहायक पोलीस निरीक्षक

सहायक पोलीस निरीक्षक


हेमंत खंडेराव गिते

सहायक पोलीस निरीक्षक

सहायक पोलीस निरीक्षक


शेखर अण्णाजी बागुल

पोलीस उप निरीक्षक

पोलीस उप निरीक्षक


रणजित कृष्णात जाधव

पोलीस उप निरीक्षक

पोलीस उप निरीक्षक


दिपक षिवाजी पाटील

पोलीस उप निरीक्षक

पोलीस उप निरीक्षक


नितीन गजानन साटम

पोलीस उप निरीक्षक

पोलीस उप निरीक्षक


प्रविण अषोक बुधवंत

पोलीस उप निरीक्षक

पोलीस उप निरीक्षक


संतोष भगवान पागर

पोलीस उप निरीक्षक

पोलीस उप निरीक्षक


रोहित हेगडे

पोलीस उप निरीक्षक

पोलीस उप निरीक्षक


गजानन प्रल्हाद मेखाले

पोलीस उप निरीक्षक

पोलीस उप निरीक्षक


भरत दिनकर राणे

पोलीस उप निरीक्षक

पोलीस उप निरीक्षक


शषिकांत लक्ष्मण कुंदेकर

पोलीस उप निरीक्षक

पोलीस उप निरीक्षक