×

Initiatives


पोलीस दिदी कार्यक्रम

पोलीस दिदी कार्यक्रम

कांदिवली पोलीस ठाण्याद्वारे पोलीस दिदी कार्यक्रम आयोजित केला गेला

जेष्ठ नागरीक यांच्या सोबत संवाद

जेष्ठ नागरीक यांच्या सोबत संवाद

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बैठक आयोजित करण्यात आल्या