×

Police officers


दिनकर भास्कर राऊत

पोलीस निरीक्षक

प्रशासन


दिनकर भास्कर राऊत

पोलीस निरीक्षक

गुन्हे


उदय सखाराम कदम

पोलीस निरीक्षक

कायदा व सुव्यवस्था


विठ्ठलसिंग मोहनलाल राजपुत

पोलीस निरीक्षक

जनसंपर्क अधिकारी


स्वप्निल रविद्र ठाकरे

पोलीस उप निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०१


गोकुळ निब्बा जगताप

पोलीस उप निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०२


अभिजीत बाळकृष्ण थोरात

सहा. पोलीस निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०३