×

Initiatives


वृक्षारोपण कार्यक्रम

वृक्षारोपण कार्यक्रम

कांजूर मार्ग पोलीस ठाण्यात वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला

योग शिबिरा

योग शिबिरा

योग दिवस च्या दिवशी योग शिबीर आयोजित करण्यात आले.

पोलीस दिदी कार्यक्रम

पोलीस दिदी कार्यक्रम

कांजूर मार्ग पोलीस ठाण्याद्वारे पोलीस दिदी कार्यक्रम आयोजित केला गेला