×

History


-

कांजूर मार्ग पोलीस ठाणे

कांजुरमार्ग पोलीस ठाणे हे तत्कालीन मा. पोलीस आयुक्त - श्री. ज्युलियो फ्रान्सिस रिबेरो यांच्या हस्ते ०१ मे १९८५ रोजी स्थापना करण्यात आली आहे. पोलिस स्टेशनच्या अधिकारक्षेत्रात ०३ पोलिस बीट चौकी आहेत.