×

History


-

कफ परेड पोलीस ठाणे

पोलीस ठाणेचे पूर्वेस कुलाबा पोलीस ठाणे, पश्चिमेस अरबी समुद्र, दक्षिणेस कुलाबा दांडी आणि उत्तरेस मंत्रालय आहे

पोलीस ठाणे दि २०/०३/ १९९० रोजी स्थापना झाली