×

Sr. Police Inspector's Tenure Table


Senior PI's Name
From Date
To Date

डी.व्ही.अकोलकर

मुंकुद कुलकर्णी

शांताराम पाटोळे

प्रिती चौगुले (अतिरिक्त कार्यभार)

श्रीपादल.गुंजकर

दिलीप वाघमारे

नुर मोहमद मुलाणी

पांडुरंग ढोके

अशोक बोढारे (अतिरिक्त कार्यभार)

बाळ कृष्ण गुरव

महावीर तिवाटणे

संजय करंबे (अतिरिक्त कार्यभार)

एस.बी.कपिले

सुहास हेमाडे