×

Sr. Police Inspector′s Tenure Table


Senior PI′s Name
From Date
To Date

रविंद्र डी. पाटकर

वसंतराव सी. जाधव

जिवाजीराव जे. जाधव

प्रकाश आर. मनसुख

राजाराम व्ही व्हनमाने

श्रीपाद बाळकृष्ण काळे

रवी ए. सरदेसाई