×

Police officers


संजय निळकंठ बेंडाळे

पोलीस निरीक्षक

प्रशासन


हेमंत सहदेव गुरव

पोलीस निरीक्षक

गुन्हे


शक्तिप्रसाद लालासाहेब थोरात

पोलीस निरीक्षक

कायदा व सुव्यवस्था


प्रमोद चंदु कांबळे

पोलीस निरीक्षक

Public Relation Officer


ज्ञानेश्वर प्रकाश ढवळे

पोलीस उप निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०१


ब्रम्हानंद विठठ्लराव सुर्यवंशी

सहा. पोलीस निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०२


श्रीनिवास चेवले

पोलीस उप निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०३


अजय बबन कांबळे

सहा. पोलीस निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०४