×

Police officers


सुभाष आनंदराव बोराटे

पोलीस निरीक्षक

प्रशासन


विवेक भोंसले

पोलीस निरीक्षक

गुन्हे


मनोज एकनाथ शेडगे

पोलीस निरीक्षक

Law & Order


मंगेश राजाराम हांडे

पोलीस निरीक्षक

जनसंपर्क अधिकारी


नितीन नवनाथ जगदाळे

पोलीस उप निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०१


महेश दिगंबर राळेभट

पोलीस उप निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०२


राजेंद्र नागनाथ चंदनकर

पोलीस उप निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०३


संतोष रामू चव्हाण

सहा. पोलीस निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०४