×

Police officers


सुनील नारायण शिंदे

पोलीस निरीक्षक

प्रशासन


संदीप अंशाबापू म्हस्के

सहा. पोलीस निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०२


दिग्विजय अशोक पाटील

सहा. पोलीस निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०३


स्वप्नील बबनराव मासळकर

सहा. पोलीस निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०४