×

Sr. Police Inspector's Tenure Table


Senior PI's Name
From Date
To Date

श्रीमती पी. डी. लगाडे

व्ही. एस. चव्हाण

श्रीमती विजयालक्ष्मी विद्यारण्य हिरेमठ

नूतन पवार