×

Police officers


चंद्रकांत विठ्ठल बनकर

पोलीस निरीक्षक

प्रशासन


दिपक विजय सुर्वे

पोलीस निरीक्षक

गुन्हे


राम किसन दिवेकर

पोलीस निरीक्षक

कायदा व सुव्यवस्था


चंद्रकांत विठ्ठल बनकर (अति. कार्यभार)

पोलीस निरीक्षक

जनसंपर्क अधिकारी


रुपाली रमेश दांगट

सहा. पोलीस निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०2


गणेश जयकर पाटील

सहा. पोलीस निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०२


दत्ता अंकूश भोसले

सहा. पोलीस निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०३