×

Police officers


नम्रता लोखंडे

पोलीस निरीक्षक

प्रशासन


राजा भागोजी बिडकर

पोलीस निरीक्षक

गुन्हे


अशोक पवार

पोलीस निरीक्षक

कायदा व सुव्यवस्था


अशोक किसान पवार

पोलीस निरीक्षक

जनसंपर्क


शिवराज. जे. म्हेत्रे

सहा. पोलीस निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०१


जीवन बी बाबर

सहा. पोलीस निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०२


नितीन गायकवाड

सहा. पोलीस निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०३


अनिल पालांडे

पोलीस उप निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०४