×

Police officers


किशोर नाथू घरटे

पोलीस निरीक्षक

प्रशासन


दिलीप श्रीपतराव पाटील

सहा. पोलीस निरीक्षक

गुन्हे


प्रसाद ढेबे

सहा. पोलीस निरीक्षक

कायदा व सुव्यवस्था


धनंजय मदनराव शिंदे

सहा. पोलीस निरीक्षक

जनसंपर्क अधिकारी


बाबुशा छेदिराम पंडित

पोलीस उप निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०१


देवेंद्र मारुती पवार

पोलीस उप निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०२


मोहन ज्ञानदेव पवार

पोलीस उप निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०३