×

History


- १९६७

शिवडी पोलीस ठाणे

शिवडी पोलीस ठाणेची स्थापना दिनांक ०६/०७/१९६७ साली करण्यात आली आहे. ते हार्बर रेल्वे लाईनवरील रे रोड स्थानकाचे पुर्वेस दारूखाना भागात सुमारे पाऊन कि.मी. अंतरावर आहे. क्षेत्रफळ सुमारे २५ चौ.कि.मी. असुन, त्यामध्ये अंदाजे एक लाख लोकसंख्या आहे. त्यामध्ये हिंदु धर्मिय ५० टक्के, मुस्लीम धर्मिय ४० टक्के व इतर (पारशी, ख्रिश्चन) १० टक्के, अशी समिश्र लोकवस्ती आहे.

शिवडी पोलीस ठाणेच्या दक्षिणेस ऑरेंज गेट असून येलोगेट पोलीस ठाणेची हद्द पश्चिमेस कंटेनर रोड, रे रोड व मेसेंट रोड, त्यापलीकडे अनुक्रमे डोंगरी पोलीस ठाणे, भायखळा पोलीस ठाणे व काळाचौकी पोलीस ठाणेची हद्द आहे. तसेच उत्तरेस शिवडी फाटक, शिवडी कोळीवाडा ही वडाळा पोलीस ठाणेची हद्द असुन, पुर्वेस समुद्रकिनारा आहे. किनाऱ्यावर घासलेट बंदर, रेती बंदर, हाजी बंदर, हे बंदर, ब्रिक बंदर, कौला बंदर, कोळसा बंदर, लकडा बंदर, पावडर बंदर अशी एकुण ०९ बंदरे आहेत.