×

History


- १९४०

सांताक्रूझ पोलीस ठाणे

सांताक्रुझ पोलीस ठाणे हे बृहन्मुंबईतील एक जुने पोलीस ठाणे आहे. त्याची स्थापना सन १९४० साली झाली आहे. पोलीस ठाण्याची इमारत जुहू रोड व लिंक रोड जंक्शन, सांताक्रुझ, पश्चिम, मुंबई - ५४ येथे वसलेली आहे.

सदर इमारतीच्या पाठीमागील बाजूस सांताक्रुझ जनरल लॉकअप आहे. नमूद लॉकअपमध्ये जुहू, विलेपार्ले व सांताक्रुझ पोलीस ठाणे येथील नोंद गुन्हयातील अटक आरोपीतांना ठेवले जाते. पोलीस ठाणेच्या जागेचे एकूण क्षेत्रफळ १०.२३ चौ. किमी आहे.