×

History


-

कुलाबा पोलीस ठाणे

कुलाबा पोलीस ठाणेची इमारत स्वातंत्रपुर्व काळात सन १९०६ रोजी बांधण्यात आलेली आहे. कुलाबा पोलीस ठाणे हे मुंबईतील सर्वात जुन्या पोलीस ठाण्यापैकी एक आहे.

सदर पोलीस ठाणेतुन सन १९९२-९३ च्या जातीय दंगलीनंतर कफपरेड पोलीस ठाणेची व त्यानंतर २००१ -२००२ मध्ये मरिनड्राईव्ह पोलीस ठाणे या नवीन पोलीस ठाण्यांची निर्मिती करण्यात आलेली आहे.