×

Sr. Police Inspector′s Tenure Table


Senior PI′s Name
From Date
To Date

शशिकांत बी तळेगावकर

प्रकाश राजाराम राणे

रक्षा रामकृष्ण महाराव

लक्ष्मण नारायण चव्हाण

अलका मांडवे