×

Sr. Police Inspector's Tenure Table


Senior PI's Name
From Date
To Date

रत्नाकर आर. कोळेकर

दिगंबर एस. सावंत

अंबादास बी . पोटे

साहेबराव सी . चव्हाण

विलास आर. पाटील

प्रमोद आर. राणे

भगवान एन. कांबळे

विश्वनाथ आर. साटम

मारुती जी . सपकाळ

पांडुरंग एस. इंगुले

विनायक डी. मुळे

शिवाजीराव बी. शिंदे

अनंत एस. केंजळे

नानासाहेब बी. कांबळे

प्रविण आर. मोरे

रविंद्र सी . पाटील

दिलीप एस . यादव

अनिल व्ही . माने

राजू एल . कसबे