×

Sr. Police Inspector's Tenure Table


Senior PI's Name
From Date
To Date

भिमराव शिवराम खांबे

विनायक बाबुराव फड

अनुप वसंत संख्ये

नारायण दत्तात्रय डांगे

गंगाधर अनंत गाताडे

अरूण सदाशिव शिंगरे

केशव तुकाराम गायकवाड

प्रभाकर रघुनाथ साटम

विलास दौलतराव पवार

विजय बाळकृष्ण बागवे

लक्ष्मण चिमाजी भालेराव

विनोद वसंत शिंदे

लालासाहेब विठोबा शेटे

दत्तात्रय हरिबा शिंदे