×

Police officers


दिपक पालव

पोलीस निरीक्षक

प्रशासन


रमेश यादव

पोलीस निरीक्षक

गुन्हे


अविनाश औंधकर

पोलीस निरीक्षक

कायदा व सुव्यवस्था


बलवंत पाटील

पोलीस निरीक्षक

समनव्य


मल्हारी कोकरे

सहाय्यक पोलीस निरीक्षक

बिट चौकी ०१


रविंद्र मोहिते

सहाय्यक पोलीस निरीक्षक

बिट चौकी ०२


सोहम प्रकाश पाडवी

सहाय्यक पोलीस निरीक्षक

बिट चौकी ०३


प्रकाश सुतार

सहाय्यक पोलीस निरीक्षक

बिट चौकी ०४