×

Police officers


अरविंद शिर्के

पोलीस निरीक्षक

प्रशासन


बुधन पांडुरंग सावंत

पोलीस निरीक्षक

गुन्हे


प्रल्हाद बन्सीलाल घोडके

पोलीस निरीक्षक

कायदा व सुव्यवस्था


राजेश वसंत वाघमारे

पोलीस निरीक्षक

जनसंपर्क अधिकारी


गोपाळ बाबुराव भोसले

सहा. पोलीस निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०१


लीलाधर पांडुरंग पाटील

सहा. पोलीस निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०२


महेश गजानन सांगळे

पोलीस उप निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०३


दत्तात्रय सुरेश पवार

पोलीस उप निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०४