×

Police officers


बळवंत व्यंकट देशमुख

पोलीस निरीक्षक

. प्रशासन


दिलीप गजानन धामुनसे

पोलीस निरीक्षक

गुन्हे


मोहनसिंग राजपुत

पोलीस निरीक्षक

कायदा व सुव्यवस्था


अनघा अशोक सातवसे

पोलीस निरीक्षक

जनसंपर्क अधिकारी


निलेश पंडीत पाटील

सहा. पोलीस निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०१


सचिन शिवाजी वाघ

सहा. पोलीस निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०२


महेश पंढरीनाथ गुरव

सहा. पोलीस निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०३


संजय मारुती लाड

सहा. पोलीस निरीक्षक

बीट अधिकारी - बीट क्र ०४