×

Police officers


सुनिल राघोजी राणे

पोलीस निरीक्षक

प्रशासन


प्रशांत विनायक सांवत

पोलीस निरीक्षक

गुन्हे


मनोज सातारकर

पोलीस निरीक्षक

जनसंपर्क


श्रीराम कल्याणराव कन्हेरकर

सहा. पोलीस निरीक्षक

तडीपार


राजेंद्र दत्ताराम खोत

पोलीस उप निरीक्षक

बिट अधिकारी - बिट क्र. ०२


गणेश अंधे

सहाय्यक पोलीस निरीक्षक

सर्वसाधारण कर्तव्य


दिगंबर साळुंखे

सहाय्यक पोलीस निरीक्षक

सर्वसाधारण कर्तव्य


पवनकुमार भोये

सहाय्यक पोलीस निरीक्षक

दहशदवाद विरोधी कक्ष


अविनाश राक्षे

सहाय्यक पोलीस निरीक्षक

सर्वसाधारण कर्तव्य


श्रीराम घोडके

पोलीस उप निरीक्षक

गुन्हे प्रकटीकरण


अमोल केसकर

पोलीस उप निरीक्षक

सर्वसाधारण कर्तव्य