×

History


- १९२३

माटुंगा पोलीस ठाणे

माटुंगा पोलीस ठाण्याचे कार्यालय किंग सर्कल रेल्वे स्थानका जवळ, डॉ. बी.ए रोड, मुंबई येथे स्थित आहे. पोलिस स्टेशनच्या अधिकारक्षेत्रात ०४ पोलिस बीट चौकी आहेत. माटुंगा पोलीस ठाणे हददीतील लोकसंख्या - अंदाजे ५ ते ६ लाख आहे

माटुंगा पोलीस ठाणेची स्थापना 1923 सालाची आहे.