×

History


- २००२

मरीन ड्राईव्ह पोलीस ठाणे

२८ डिसेंबर २००२ रोजी मरीन ड्राईव्ह पोलिस ठाणे स्थापन करण्यात आले, मरीन ड्राईव्ह पोलीस ठाणे दिनशा वाच्छा मार्ग येथे, सीसीआय क्लबजवळ, चर्चगेट मुंबई -४०००२० रोजी स्थापन करण्यात आले. मरीन ड्राईव्ह पोलीस ठाण्याची इमारत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या बराकीमध्ये आहे.

पोलीस ठाणे स्थापना - २८ डिसेंबर २००२