×
Police Station
Police StationFrom the desk of Sr. PI


नागरिकांशी परस्परसंवादासाठी ऑनलाइन मंच प्रदान करणे हा या वेबसाइटचा मुख्य हेतू आहे. समाजाची सुरक्षा आणि कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी तरुणांनी आमचे डोळे आणि कान व्हावे याकरिता आम्ही त्यांना आमंत्रित करीत आहोत. संकटग्रस्त नागरीकांच्या प्रत्येक हाकेला आम्ही तात्काळ आणि दयाळू प्रतिसाद देऊ. आम्ही कोणतेही भय न बाळगता किंवा कोणत्याही पक्षःपाताशिवाय कायदयाचे राज्य चालविण्यासाठी, या देशाच्या कायद्यांची निःपक्षपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी कटिबद्ध आहोत. तसेच समाजाच्या निकोप वाढीसाठी आणि विकासासाठी अनुकूल, भयमुक्त वातावरण निर्माण करण्याकरीता प्रयत्नांची पराकाष्ठा करू.

नेहमीच आपल्या सेवेमध्ये राहण्यासाठी वचनबद्ध आहोत !

जयवंत शिंदे, Sr. PI, अंबोली Police Station,८९७६९५२०४२

Gallery


Gallery Right
Telephone Numbers & Email ID

Telephone Nos : २६७६२००१,२६७६२००३

Email ID : ps[dot]amboli[dot]mum[at]mahapolice[dot]gov[dot]in

Senior Officers and Other Information

Division: डी.एन. नगर विभाग

Divisional ACP : मृत्युंजय हिरेमठ

ACP office contact no. : २६३०४००१

Zone : परिमंडळ ९

DCP Zone : राज तिलक रौशन

DCP office contact no. : २६४२२०४२,

Region : पश्चिम प्रादेशिक विभाग

Regional Addl. CP : परमजीत सिंह दहिया

Regional Addl. CP contact no : २६४०२१२२

Population : 4 Lakhs

Area : ३.७५ Sq.Kms.

No. of Beat Marshalls: 6

Beat Chowkies & Their Telephone Nos

Beat Chowki No 1 : दादासाहेब गायकवाड हॉल पोलीस चौकी

Beat Chowki No 2 : वीर देसाई रोड पोलीस चौकी

Beat Chowki No 3 : माल्कम बाग पोलीस चौकी

Hospitals in the Jurisdiction of Police Station

Hospital Name 1 : पारिजात हॉस्पिटल

Hospital Phone 1 : ९८२००४४०७९

Nearest Railway Station

Railway Station : जोगेश्वरी रेल्वे स्थानकLocation & Jurisdiction Map